VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0

28/10/2019

Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà giới nghiên cứu và hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm.

Chi tiết ...

Công nghệ là nền tảng chung, nhưng thể chế sẽ quyết định

21/10/2019

Để chuyển đổi kinh tế vật thể sang kinh tế số ngoài nền tảng công nghệ phải thay đổi tư duy về thể chế, bởi cách mạng công nghiệp 4.0 thực chất là cuộc cách mạng thể chế. Công nghệ có thể trở thành nền tảng chung nhưng thể chế là đặc thù của mỗi quốc gia, quyết định nền kinh tế đó có tiếp cận, vận dụng nền tảng công nghệ để phát triển hay không.

Chi tiết ...

Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam qua từng chỉ số

11/10/2019

Năng lực cạnh tranh 4.0 (GCI 4.0) được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) giới thiệu chính thức năm 2018, cung cấp một đánh giá chi tiết về các yếu tố và thuộc tính thúc đẩy năng suất, tăng trưởng và phát triển con người trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Năm 2019, Việt Nam được WEF đánh giá là nền kinh tế có mức độ cải thiện điểm số và tăng hạng tốt nhất toàn cầu.

Chi tiết ...

Xu hướng sống xanh, hiện đại của cư dân thời 4.0

11/10/2019

Theo xu hướng bất động sản hiện nay, các khu đô thị luôn chú trọng các mảng xanh bên trong nội khu, cũng như hướng đến cung cấp giải pháp công nghệ 4.0 với nhiều tiện ích cho người dân.

Chi tiết ...

Nguồn lực cho CMCN 4.0 không chỉ là tiền vốn

04/10/2019

Trong CMCN 4.0 nguồn lực chủ yếu do cơ chế chính sách mang lại, nếu có cơ chế chính sách tốt, chúng ta sẽ có đổi mới sáng tạo hiệu quả.

Chi tiết ...

Cách mạng công nghiệp 4.0: Những lĩnh vực được trông đợi nhất

04/10/2019

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với cuộc cách mạng này, trên hết, sự khác biệt chính giữa thế kỷ 21 và trước kia sẽ là tốc độ, khi các công nghệ mới là phi tuyến và phát triển theo cấp số nhân.

Chi tiết ...

Chủ tịch CMC: Doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng xây dựng hạ tầng số, đưa Việt Nam trở thành Digital Hub ...

03/10/2019

Tại sự kiện Industry 4.0 Summit 2019, khối doanh nghiệp đã có nhiều đề xuất với Chính phủ về việc xây dựng nền kinh tế số 4.0 với tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường.

Chi tiết ...

Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng thể chế

03/10/2019

Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là cuộc cách mạng thể chế. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số tạo ra mô hình mới, lực lượng lao động mới, nhanh chóng, bùng nổ… khiến khuôn khổ thể chế truyền thống không còn phù hợp, mà nếu duy trì sẽ kìm hãm phát triển.

Chi tiết ...

Dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2030

24/07/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

 

Chi tiết ...

Trung Quốc với chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh CMCN 4.0

26/06/2019

 

                                            Phạm Thiên Hoàng

                                           Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

  1. Bối cảnh

Phát triển Trí tuệ nhân tạo (TTNT) đang trở thành trào lưu và đích đến quan trọng của nhiều quốc gia phát triển trong dòng chuyển động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, được nhìn nhận có đóng góp ngày càng quan trọng cho tăng năng suất lao động và đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng với chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao của nhân loại.  Trong lĩnh vực kinh tế, Nghiên cứu của PWC (2017) cho thấy TTNT trở thành cơ hội thương mại lớn nhất ngày nay trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng với phần đóng góp của TTNT lên tới 15.700 tỷ USD vào năm 2030. Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới và có tốc độ phát triển kinh tế cao ấn tượng trong hai thập kỷ qua với sự chú trọng đặc biệt để thúc đẩy phát triển TTNT, chạy đua với tham vọng vượt Mỹ trong lĩnh vực nhiều tiềm năng to lớn này. 

 

Chi tiết ...