VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Giới thiệu cổng
GIỚI THIỆU CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 
VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM (VNEP)
 
 
Ngày 17/03/2006, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã nhấn nút chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử về phát triển kinh tế Việt Nam (VietNam Economic Portal - VNEP), do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương xây dựng và vận hành, nhằm mục đích cung cấp thông tin về công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế Việt Nam.
 
VNEP chủ yếu tập trung vào 2 loại thông tin chính là: thông tin tổng hợp về tình hình kinh tế Việt Nam và thông tin về những kết quả nghiên cứu đóng góp vào việc hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam. Hoạt động kinh tế tương tác chặt chẽ với các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, trong một quan niệm rộng về sự phát triển bền vững của đất nước, vì vậy VNEP cũng cung cấp thông tin về Nhà nước (đặc biệt là về cải cách hành chính), về văn hóa, xã hội gắn liền trực tiếp nhất với kinh tế.
 
VNEP tập hợp thông tin từ các báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo kinh tế được công bố chính thức bởi các cơ quan Đảng và Nhà nước, các số liệu thống kê, các bài viết và các công trình nghiên cứu về kinh tế Việt nam của các cơ quan, các tổ chức, các chuyên gia ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, VNEP cũng chọn lọc và sử dụng các tin, bài trên các báo.
 
VNEP được thiết kế và xây dựng dựa trên công nghệ NET, Cổng VNEP tuân thủ theo tiêu chuẩn Web Services for Remote Portals (WSRP). Chuẩn này chỉ ra cách thức giao tiếp giữa một cổng (Portal) với một ứng dụng nghiệp vụ từ xa (Remote porlet) thông qua dịch vụ Web (Web Services). VNEP mang đầy đủ các chức năng của một Cổng, các tính năng này được sử dụng như một tiêu chuẩn để phân biệt giữa cổng thông tin điện tử tích hợp với một Website hoặc một ứng dụng chạy trên nền tảng Web. Các tính năng đó bao gồm: Khả năng cá nhân hoá (Customization hay Personalization); Tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin (Content aggregation); Xuất bản thông tin (Content syndication); Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin (Multidevice support); Khả năng đăng nhập một lần (Single sign On); Quản trị portal (Portal administration); Quản trị người dùng (Portal user management).
 
Bạn đọc có thể truy cập trực tuyến tới VNEP qua địa chỉ: www.vnep.ciem.org.vn
 
Hiện nay, VNEP được tổ chức dưới giao diện Web và theo các chủ đề chính sau đây:
 
-Phát triển các loại thị trường
 
-Hội nhập kinh tế quốc tế
 
-Công nghiệp hoá & hiện đại hoá
 
-Phát triển bền vững
 
-Các loại hình doanh nghiệp
 
- Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
 
-Cải cách hành chính
 
-Văn bản pháp luật
 
-Báo cáo của Chính phủ
 
-Công bố các công trình Nghiên cứu về kinh tế Việt Nam của các Viện, các tổ chức nghiên cứu, các chuyên gia ở trong và ngoài nước.
 
Bên cạnh việc cung cấp thông tin về các chủ đề trên, VNEP còn tổ chức và cung cấp các hoạt động trực tuyến khác, như hội thảo trực tuyến, diễn đàn trực tuyến, khảo sát trực tuyến nhằm mở ra một kênh để các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia giới thiệu và trao đổi ý kiến về những vấn đề thời sự của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt nam; VNEP tổ chức các hoạt động khảo sát, thăm dò dư luận về các vấn đề có liên quan đến đổi mới và phát triển kinh tế ở Việt Nam.
 
VNEP là nơi cung cấp nguồn thông tin kinh tế đa dạng và phong phú (bao gồm các bài viết về kinh tế Việt nam và kinh tế thế giới, cả về lý luận và thực tiễn) thông qua các đường dẫn đến các Website và Cơ sở dữ liệu trong nước và quốc tế.
 
VNEP cung cấp các dịch vụ trực tuyến: Cung cấp thư mục, ấn phẩm, tài liệu thông tin qua mạng, hướng dẫn tra cứu thông tin trực tuyến theo yêu cầu.
 
Hy vọng Cổng thông tin VNEP sẽ là một nguồn thông tin và một kênh trao đổi ý kiến hữu ích đối với các bạn. Chúng tôi mong muốn bạn là một người sử dụng và hơn thế nữa, là một người đóng góp cho sự phát triển của VNEP. 
 
Các ý kiến đóng góp xin gửi theo địa chỉ vnep@mpi.org.vn