VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Số liệu thống kê

Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

17/07/2019

Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Chi tiết ...

Số liệu tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2019

14/06/2019

Số liệu tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2019

Chi tiết ...

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

12/06/2019

Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019 (Báo cáo số 54/BC-TCTK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thống kê)

Chi tiết ...

Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 5 năm 2019

12/06/2019

Chỉ số giá tiêu dùng cả nước khu vực nông thôn tháng 5 năm 2019

Chi tiết ...

Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2019

31/05/2019

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Tình hình thu hút ĐTNN 5 tháng đầu năm 2019

1.1. Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện

Trong 5 tháng đầu 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Chi tiết ...

Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2019

31/05/2019

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 5/2019 gặp khó khăn. Dịch tả lợn châu Phi diễn biến khá phức tạp, tiếp tục lây lan trên diện rộng. Sản lượng lúa đông xuân ước tính giảm 45 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm trước. Ngành thủy sản tuy duy trì mức tăng khá cả về sản lượng khai thác và nuôi trồng nhưng xuất khẩu thủy sản có xu hướng giảm do sản lượng tôm nước lợ, cá tra xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Trung Quốc giảm.

Chi tiết ...