VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tổng hợp

Thông cáo báo chí Về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020

27/03/2020

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2020 ước tính tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Cộng đồng chung châu Âu (EU) đang chứng kiến tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Chi tiết ...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020

29/02/2020

Tỉnh hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 

 

Chi tiết ...

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02 năm 2020

28/02/2020

Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02 năm 2020

Chi tiết ...

Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ : Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng ...

17/02/2020

Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ : Triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Chi tiết ...

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2020

31/01/2020

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

Chi tiết ...

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020

31/01/2020

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

 

Chi tiết ...

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ : Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển ...

02/01/2020

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ : Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Chi tiết ...

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện ...

02/01/2020

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

 

Chi tiết ...

Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý IV năm 2019 và dự báo quý I năm 2020

27/12/2019

Báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý IV năm 2019 và dự báo quý I năm 2020

Chi tiết ...