VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tổng hợp

Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

17/07/2019

Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

Chi tiết ...

Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm ...

27/06/2019

Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Chi tiết ...

Nghị định số 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc ...

26/06/2019

Nghị định số 57/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

Chi tiết ...

Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông ...

26/06/2019

Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Chi tiết ...

Nghị định số 52/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

26/06/2019

Nghị định số 52/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

Chi tiết ...

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa ...

26/06/2019

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Chi tiết ...

Thông tư số 35/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ...

26/06/2019

Thông tư số 35/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

 

 

Chi tiết ...

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

26/06/2019

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chi tiết ...

Số liệu tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2019

14/06/2019

Số liệu tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2019

Chi tiết ...

Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019

12/06/2019

Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019 (Báo cáo số 54/BC-TCTK ngày 28/3/2019 của Tổng cục Thống kê)

Chi tiết ...