VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin mới

Thúc đẩy công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm phát triển bền vững

19/07/2019

Triển lãm quốc tế về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản & thực phẩm được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam (Vietnam PFA 2019) là sự kiện chuyên ngành uy tín và chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực chế biến đóng gói, bảo quản nông sản & thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của ngành nông nghiệp và mang lại giá trị thiết thực cho nền kinh tế. 

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đi vào chiều sâu

04/06/2019

(ĐTCK) Nhà nước đang đẩy mạnh chủ trương thoái vốn, thu hẹp phạm vi của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), thu hút nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp (DN). Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang tích cực tham gia tiến trình này.

Việc làm xanh trong bối cảnh thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam

25/12/2018

Từ chính sách, pháp luật đến thực tiễn đòi hỏi việc nhận biết sự cần thiết và hưởng ứng của đông đảo cộng đồng, đặc biệt với những vấn đề mới như tăng trưởng xanh, việc làm xanh. Do đó, nhận thức về việc làm xanh có ý nghĩa quan trong trong việc hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia cũng như thúc đẩy phát triển việc làm xanh trong thực tiễn.

Trung Quốc với chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh CMCN 4.0

26/06/2019

 

                                            Phạm Thiên Hoàng

                                           Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

  1. Bối cảnh

Phát triển Trí tuệ nhân tạo (TTNT) đang trở thành trào lưu và đích đến quan trọng của nhiều quốc gia phát triển trong dòng chuyển động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, được nhìn nhận có đóng góp ngày càng quan trọng cho tăng năng suất lao động và đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng với chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao của nhân loại.  Trong lĩnh vực kinh tế, Nghiên cứu của PWC (2017) cho thấy TTNT trở thành cơ hội thương mại lớn nhất ngày nay trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng với phần đóng góp của TTNT lên tới 15.700 tỷ USD vào năm 2030. Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới và có tốc độ phát triển kinh tế cao ấn tượng trong hai thập kỷ qua với sự chú trọng đặc biệt để thúc đẩy phát triển TTNT, chạy đua với tham vọng vượt Mỹ trong lĩnh vực nhiều tiềm năng to lớn này.