VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Báo cáo của chính phủ

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng ...

29/07/2019

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019

Chi tiết ...

Về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

11/07/2019

Về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Chi tiết ...

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa ...

13/06/2019

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018

Chi tiết ...

Báo cáo của Chính phủ năm 2019

31/05/2019

Về tình hình, kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Chi tiết ...

Công bố toàn văn Hiệp định TPP

10/11/2015

Trước nhu cầu tìm hiểu thông tin của công chúng, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã quyết định công bố toàn văn Hiệp định này.

Chi tiết ...