VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Báo cáo của chính phủ

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng ...

29/07/2019

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019

Chi tiết ...

Về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

11/07/2019

Về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Chi tiết ...

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa ...

13/06/2019

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018

Chi tiết ...

Báo cáo của Chính phủ năm 2019

31/05/2019

Về tình hình, kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Chi tiết ...

Công bố toàn văn Hiệp định TPP

10/11/2015

Trước nhu cầu tìm hiểu thông tin của công chúng, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã quyết định công bố toàn văn Hiệp định này.

Chi tiết ...

Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

08/10/2015

Tối qua 5-10 theo giờ Việt Nam, cuộc đàm phán kéo dài 5 nămqua về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức hoàn tất sau khi 12 bộ trưởng thương mại của 12 quốc gia thành viên đồng thuận về dự thảo hiệp định và tổ chức họp báo để công bố kết thúc đàm phán.

Chi tiết ...

Báo cáo quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

01/10/2015

Kể từ khi ký kết Tuyên bố Thiên niên kỷ, Việt Nam đã quyết tâm thực hiện những cam kết. Trong suốt 15 năm qua, Việt Nam đã coi các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ tới năm 2015 là một ưu tiên quan trọng của quốc gia. Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ nhằm đạt được các mục tiêu đó, dù gặp nhiều khó khưn và thách thức.

Chi tiết ...

Báo cáo nghiên cứu thể chế

16/05/2015

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ THÁO BỎ NÚT THẮT THỂ CHẾ ĐỂ CHUYỂN MẠNH NỀN KINH TẾ NƯỚC TA SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ, HIỆN ĐẠI ”

Chi tiết ...