VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Báo cáo của chính phủ

Báo cáo của Chính phủ năm 2019

31/05/2019

Về tình hình, kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Chi tiết ...

Công bố toàn văn Hiệp định TPP

10/11/2015

Trước nhu cầu tìm hiểu thông tin của công chúng, các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã quyết định công bố toàn văn Hiệp định này.

Chi tiết ...

Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

08/10/2015

Tối qua 5-10 theo giờ Việt Nam, cuộc đàm phán kéo dài 5 nămqua về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức hoàn tất sau khi 12 bộ trưởng thương mại của 12 quốc gia thành viên đồng thuận về dự thảo hiệp định và tổ chức họp báo để công bố kết thúc đàm phán.

Chi tiết ...

Báo cáo quốc gia: Kết quả 15 năm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

01/10/2015

Kể từ khi ký kết Tuyên bố Thiên niên kỷ, Việt Nam đã quyết tâm thực hiện những cam kết. Trong suốt 15 năm qua, Việt Nam đã coi các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ tới năm 2015 là một ưu tiên quan trọng của quốc gia. Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ nhằm đạt được các mục tiêu đó, dù gặp nhiều khó khưn và thách thức.

Chi tiết ...

Báo cáo nghiên cứu thể chế

16/05/2015

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ THÁO BỎ NÚT THẮT THỂ CHẾ ĐỂ CHUYỂN MẠNH NỀN KINH TẾ NƯỚC TA SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ, HIỆN ĐẠI ”

Chi tiết ...

Báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014 (Báo cáo tóm tắt)

02/07/2014

Để cung cấp kịp thời thông tin về xu hướng sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp hiện nay, phục vụ cho yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo  các Bộ, ngành ở Trung ương, từ ngày 01 tháng 3 đến 30 tháng 4 năm 2014 Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra chọn mẫu về xu hướng sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Đối tượng điều tra bao gồm 8.100 (250 DN nhà nước, 7.200 DN ngoài nhà nước và 650 DN có vốn đầu tư nước ngoài).

Chi tiết ...

Công bố Báo cáo Kinh tế vĩ mô năm 2014: “Cải cách thể chế kinh tế: Chìa khóa cho tái cơ cấu”

27/06/2014

Báo cáo kinh tế vĩ mô là ấn phẩm được Nhóm Tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô (MAG) xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tham mưu, thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế vĩ mô”, do UNDP tài trợ và Ủy ban Kinh tế chủ trì, tổng kết và đánh giá diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô của kinh tế Việt Nam và thế giới, phân tích chuyên sâu một số vấn đề kinh tế và chính sách vĩ mô nổi bật trong năm, đồng thời đề cập những vấn đề mang tính trung và dài hạn đối với nền kinh tế, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách.

Chi tiết ...