VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Cải cách hành chính

Cải cách DNNN, phải có thị trường cạnh tranh đúng nghĩa

04/06/2019

(Chinhphu.vn) - Việc dùng mệnh lệnh hành chính, nhập các Tổng công ty không phải là cách hay, lẽ ra phải để doanh nghiệp lớn lên dần, phát triển tự nhiên… Trong nền kinh tế thị trường, nếu không tạo ra sự cạnh tranh sẽ làm mất động lực phát triển và dẫn đến thất bại. Ngược lại, cạnh tranh sẽ giúp DN lớn mạnh hơn.

Chi tiết ...

Sẽ giảm mạnh phí đăng ký doanh nghiệp

28/05/2019

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết ...

Cải cách doanh nghiệp nhà nước: Đề cao tính thị trường

16/05/2019

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành cơ cấu lại và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, nếu không tuân theo các quy luật thị trường và được thực hiện mang tính thị trường, mục tiêu này sẽ không thể về đích.

Chi tiết ...

Cần những cải cách thực chất để doanh nghiệp tư nhân phát triển

06/05/2019

Chính phủ cần quyết liệt tháo gỡ những rào cản của thị trường để tạo sân chơi bình đẳng, minh bạch và lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp...

Chi tiết ...

Cải cách DNNN, phải có thị trường cạnh tranh đúng nghĩa

23/04/2019

Việc dùng mệnh lệnh hành chính, nhập các Tổng công ty không phải là cách hay, lẽ ra phải để doanh nghiệp lớn lên dần, phát triển tự nhiên… Trong nền kinh tế thị trường, nếu không tạo ra sự cạnh tranh sẽ làm mất động lực phát triển và dẫn đến thất bại. Ngược lại, cạnh tranh sẽ giúp DN lớn mạnh hơn.

 

Chi tiết ...

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

26/12/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

 
Chi tiết ...

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

26/12/2018

Từ ngày 24/12 sẽ áp dụng quy định mới về lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021.

Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ; tiền lương hưu cho lao động nữ; thêm trường hợp được miễn chi phí khám chữa bệnh; người nước ngoài phải đóng bảo hiểm xã hội; quy định về tổ chức họp của cơ quan nhà nước…là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2018.

Chi tiết ...

Bộ Công Thương: Thêm 5 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

20/12/2018

5 thủ tục mới của Bộ Công Thương đã được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) vào ngày 18/12, nâng số lượng thủ tục tham gia NSW của Bộ lên 11 thủ tục.

Chi tiết ...

Tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2019

14/12/2018

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu để dành nguồn điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019.

 
Chi tiết ...