VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Thông tin dịch vụ

Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam (VNEP) xin chân thành cảm ơn bạn đọc trong và ngoài nước trong thời gian qua đã quan tâm, đóng góp những ý kiến hữu ích cho sự phát triển của VNEP. Để phục vụ bạn đọc tốt hơn, đặc biệt hướng tới việc đáp ứng thông tin theo yêu cầu của các thành viên, phiên bản nâng cấp của Cổng Thông tin kinh tế Việt Nam (VNEP) đã được đưa lên hoạt động trên Internet từ ngày 05/07/2010. Trên phiên bản mới, giao diện của VNEP có một số thay đổi về nội dung cũng như cách thức trình bày, tạo thuận lợi hơn cho bạn đọc trong quá trình sử dụng.

Song song với việc duy trì và phát triển các chuyên mục hiện có, VNEP bổ sung ba mục được coi là ba đột phá về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đó là: Đổi mới hệ thống thể chế; Phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ cung cấp thông tin cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Đồng thời, trang tin điện tử "Diễn biến và bình luận tình hình kinh tế trong nước và thế giới"  không chỉ đề cập đến những vấn đề kinh tế - xã hội của Việt Nam mà còn bao quát những vấn đề nổi bật của tình hình kinh tế thế giới trên bình diện khu vực và toàn cầu, tập trung phân tích và nhận định các sự kiện kinh tế nổi bật diễn ra trong tháng đồng thời giới thiệu những bài nghiên cứu đáng chú ý. 

Các chuyên mục mới và trang tin điện tử của VNEP sẽ là sự bổ sung hữu ích cho dịch vụ cung cấp thông tin của VNEP nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề kinh tế trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, VNEP sẽ tăng cường đổi mới, cập nhật thường xuyên các chuyên mục trên VNEP với các bài viết, kết quả nghiên cứu và các báo cáo về nhiều lĩnh vực kinh tế của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế, chú trọng nâng cao hàm lượng nghiên cứu và phân tích khoa học trong những thông tin VNEP cung cấp. Dịch vụ cung cấp thông tin VNEP chắc chắn sẽ làm hài lòng các thành viên.


Để có thêm thông tin về dịch vụ, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:


Trung tâm Thông tin – Tư liệu,

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW

Địa chỉ: số 68 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại – Fax: 04-37338930

E-mail: Vnep@mpi.gov.vn