VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính Việt Nam

04/09/2014

Những yếu kém trong giám sát tài chính là một nguyên nhân chính dẫn đến những bất ổn tài chính và khủng hoảng tài chính ở các nước thuộc mọi trình độ phát triển khác nhau trong hai thập niên gần đây.  Tại Việt Nam, trong thời gian tới, tái cơ cấu hệ thống giám sát thị trường tài chính là một lĩnh vực quan trọng quyết định thành bại của công cuộc tái cơ cấu kinh tế, trong đó có tái cơ cấu hệ thống tài chính và doanh nghiệp nhà nước.

Chi tiết ...

Đổi mới chính sách thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế

27/05/2014

Việc đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế cùng với các xu hướng mới của dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới đang đặt ra yêu cầu Việt Nam phải đổi mới cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Vấn đề đổi mới phải đảm bảo được yêu cầu hàng đầu là cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thông thoáng hơn và gia tăng kiểm soát an toàn vĩ mô của Nhà nước…

Chi tiết ...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Nhìn từ Bộ Giao thông Vận tải

16/04/2014

Có thể khẳng định, thành công của tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chỉ đạt được khi có sự đồng thuận vào cuộc của các bộ, ngành và bản thân mỗi DN. Thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được đánh giá là Bộ có những bước tiến quan trọng trong thực hiện cổ phần hóa, đổi mới và thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chi tiết ...

Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

14/04/2014

Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo toàn, phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Đặc biệt, trong bối cảnh Đề án tái cơ cấu DNNN đang bước vào chặng nước rút thì việc thực hiện tốt vấn đề trên còn là động lực quan trọng để chúng ta hoàn thành kế hoạch đặt ra…

Chi tiết ...

Hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

11/04/2014

Hơn 20 năm qua, quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam được thực hiện một cách nhất quán, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bài viết đánh giá khái quát về hệ thống khuôn khổ thể chế cho việc sắp xếp và cổ phần hóa DNNN, cơ chế quản lý của Nhà nước đối với các DN này, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện công tác này trong thời gian tới.

Chi tiết ...

Những vấn đề doanh nghiệp nhà nước đang phải đối mặt trong tiến trình cải tổ

11/04/2014

Vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2012-2013, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiếp tục có những bước phát triển, đã đóng góp trên 30% thu ngân sách nhà nước, khoảng trên 33% GDP; trên 80% DN hoạt động có lãi… Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của DNNN, cần có sự hợp lực từ nhiều phía nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp trong năm 2014 - 2015.

Chi tiết ...

Kết quả và giải pháp thực hiện tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

28/03/2014

Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2011-2015 là các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) sẽ là những đơn vị đi đầu trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Thời gian không còn nhiều, bởi vậy chặng đường tái cơ cấu cần phải tiếp tục được đẩy mạnh.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang chậm tiến độ

18/03/2014

Mặc dù đã đạt được một số chuyển biến song nhìn một cách tổng thể, việc sắp xếp và cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2013 (Theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”) đến nay còn chậm, chưa gặt hái nhiều thành công và phía trước vẫn còn nhiều thách thức về các vấn đề hiệu quả kinh tế, khả năng cạnh tranh, bài toán thoái vốn, quản trị DN, nhất là tính minh bạch của khu vực này.

Chi tiết ...

Nhìn lại 2 năm tái cơ cấu các tổ chức tín dụng

03/03/2014

Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 - 2015 đã thực hiện được gần 2 năm. Bên cạnh những thành công, quá trình thực hiện cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề đe dọa khả năng về đích đúng hạn của Đề án.

Chi tiết ...

Cần sự chuyển biến thực sự tái cơ cấu kinh tế

25/02/2014

Kinh tế thế giới tuy có khởi sắc, nhưng dự báo, trong những năm tới vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ, phục hồi chậm chạp, thậm chí có nguy cơ rơi vào suy thoái mới. Trước tình hình đó, kinh tế nước ta cần có những chuyển biến thực sự, để có thể hòa vào dòng chảy hội nhập và gặt hái được những thành công mới.

Chi tiết ...