VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Văn bản pháp luật

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 195/2005/QĐ-TTG ngày 5/8/2005 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia ...

06/08/2010

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 14 tổ chức tại Mê-hi-cô tháng 11 năm 2002; Để chuẩn bị tổ chức các hội nghị và hoạt động của Năm APEC 2006 tại Việt Nam; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Chi tiết ...

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 28/2005/CT-TTG ngày 3/8/2005 về việc thực hiện các biện pháp bình ...

06/08/2010

Năm 2004, giá cả nhiều loại hàng hoá trên thế giới và trong nước tăng cao, tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhằm hạn chế tác động tiêu cực của tình hình trên, bảo đảm tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống của nhân dân, ngày 05 tháng 8 năm 2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/2004/CT-TTg về các biện pháp kiềm chế tốc độ tăng giá trong thời gian trước mắt. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động và tích cực triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp cần thiết nên đã đạt được kết quả thiết thực (chỉ số giá tiêu dùng năm 2004 được kiềm chế ở mức dưới hai con số, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, bảo đảm bình ổn thị trường trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội và đời sống của nhân dân).
Chi tiết ...

Nghị định của Chính phủ số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 về thẩm định giá

06/08/2010

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Chi tiết ...