VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Văn bản pháp luật

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

26/06/2019

Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chi tiết ...

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp

19/06/2019

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo phải được đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia ý kiến.

Chi tiết ...

Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các ...

12/06/2019

Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Chi tiết ...

Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019

12/06/2019

Nghị quyết số 39/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019

Chi tiết ...

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát ...

10/06/2019

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu 35/NQ-CP
Ngày ban hành 04/06/2019
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Tệp đính kèm: 35.signed.pdf (805195 Byte)

 

Chi tiết ...

Quyết định số 684/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1899/QĐ-TTg ...

10/06/2019

Quyết định số 684/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2016 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

 

Chi tiết ...

Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm ...

10/06/2019

Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

Chi tiết ...

Quyết định số 702/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ ...

10/06/2019

Quyết định số 702/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

 

Chi tiết ...

Quyết định số 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu ...

10/06/2019

Quyết định số 681/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

 

Chi tiết ...

Nghị định số 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ...

10/06/2019

Nghị định số 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

 

Chi tiết ...