VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Văn bản pháp luật

Cần sớm tháo gỡ vướng mắc về tài chính khi thu hồi đất của nông, lâm trường

06/08/2010

Trong quá trình thực hiện một số Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách thu hồi đất của các nông, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đã nảy sinh những vướng mắc về lĩnh vực tài chính cần sớm được tháo gỡ.
Chi tiết ...

Luật phòng, chống tham nhũng của nước CHXHCN Việt Nam số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

06/08/2010

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phòng, chống tham nhũng.
Chi tiết ...