VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Cải cách hành chính

Bộ Công Thương: Thêm 5 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

20/12/2018 - 1125 Lượt xem

5 thủ tục mới của Bộ Công Thương đã được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) vào ngày 18/12, nâng số lượng thủ tục tham gia NSW của Bộ lên 11 thủ tục.

5 thủ tục mới kết nối gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ; thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp; thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại; thủ tục đề nghị chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Theo Bộ Công Thương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (Nghị định số 61); Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (Quyết định 985); và Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020 (Quyết định 1254), thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp triển khai.

Cụ thể, ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 3501/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 tại Bộ Công Thương; ngày 5/12/2018, Văn phòng Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản số 1030/VP-THCC gửi các đơn vị có thủ tục hành chính, đề nghị thực hiện rà soát, lập danh mục thực hiện qua Bộ phận một cửa, ủy quyền cho địa phương giải quyết và nhận giúp qua dịch vụ bưu chính công ích... Cho đến nay, các nội dung thuộc kế hoạch đã và đang được các đơn vị thuộc Bộ triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra.

Đối với việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Công Thương, ngay từ đầu năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 74/QĐ-BCT ngày 09/1/2018 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện. Tính đến hết tháng 11/2018, tất cả 291 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai DVCTT mức độ 2 trở lên; 108 DVCTT mức độ 3, 35 DVCTT mức độ 4 và tất cả 143 DVCTT mức độ 3,4 đã được tích hợp trên Cổng DVCTT của Bộ tại địa chỉ online.moit.gov.vn. Tính đến hết tháng 11/2018, Cổng DVCTT đã tiếp nhận hơn 900.000 hồ sơ trực tuyến.

Hiện nay, các DVCTT như: Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; cấp Giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-zôn; cấp Giấy phép nhập khẩu tự động mô-tô phân khối lớn; cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D; cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô... đã được kết nối với. Trong 11 tháng năm 2018, Bộ Công Thương xử lý 43.905 hồ sơ điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các DVCTT mức độ cao cho người dân, tổ chức; tăng cường kết nối trên NSW và ASW.

Nguồn: baocongthuong