VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Gửi thông tin


Liên hệ


VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-38437461

Fax: 84-4-38456795

Email: tttl@mpi.gov.vn

Bản đồ