VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Các loại hình doanh nghiệp

Đổi mới phương thức hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ: Kinh nghiệm quốc tế và một số kiến nghị cho Việt Nam

21/12/2018 - 1248 Lượt xem

Hỗ trợ tín dụng là một trong những chính sách quan trọng trong khuyến khích, hỗ trợ đối với sự phát triển của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với những bất lợi trong tiếp cận nguồn lực cho phát triển kinh doanh từ nguyên nhân là do những đặc điểm về quy mô mang đến. Do đó, ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, hỗ trợ cho DNNVV nói chung và hỗ trợ tín dụng đối với khu vực DNNVV nói riêng trở thành một công cụ chính sách quan trọng để giúp khu vực này tồn tại và phát triển, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Nghiên cứu phân tích về hỗ trợ tín dụng hướng tới mục tiêu đặt ra bằng cách đánh giá tác động tổng hợp của cả các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp tới khả năng tiếp cận tín dụng của DNNVV.

Tác giả: ThS. Trịnh Đức Chiều - Phó Trưởng ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp

Từ khoá: Doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ tín dụng

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 15/2018