VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh tế xanh

Chính sách tăng trưởng xanh của Hàn Quốc: Kết quả đạt được và một số khó khăn, thách thức

24/12/2018 - 1098 Lượt xem

Chiến lược tăng trưởng xanh của Hàn Quốc được Tổng thống Lee Myung – bak công bố vào ngày 15 tháng 8 năm 2008. Đây là một chiến lược tổng thể về kinh tế - môi trường – xã hội nhằm tạo sự gắn kết giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường. Hàn Quốc là quốc gia đã và đang thể hiện quyết tâm rất cao trong hiện thực hóa tăng trưởng xanh ở tầm quốc gia. Thực tế cho thấy con đường phát triển của Hàn Quốc tương đồng với cả các quốc gia đang phát triển và các quốc gia phát triển, nền kinh tế của Hàn Quốc đã có những thành công nhất định và kinh nghiệm về phát triển kinh tế xanh của Hàn Quốc xứng đáng được nghiên cứu và đánh giá. 

Từ khoá: tăng trưởng xanh, Hàn Quốc

Bài viết do CN. Đặng Thị Bồng - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp, CIEM thực hiện

Nội dung chi tiết xem tại đây:

ChinhsachtangtruongxanhHQ