VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Chuyển giao bốn tổng công ty về SCIC

01/09/2020 - 39 Lượt xem

 
 
Lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại bốn tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng.

Chiều 31-8, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp Tổng công Ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại bốn Tổng công ty gồm: Sông Đà, Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO), Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN), Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VNCC) từ Bộ Xây dựng sang SCIC.

Việc chuyển giao vốn nhà nước tại bốn tổng công ty này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của Bộ Xây dựng, SCIC và các doanh nghiệp trong việc thực hiện Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn và chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong năm 2020. Đồng thời cũng thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Quyết định 908/QĐ-TTg.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, hiện các công việc liên quan giữa Bộ Xây dựng và SCIC đã được làm rõ trên tinh thần bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định hiện hành. Các tổng công ty chuyển giao lần này đều là các đơn vị có bề dày lịch sử, do đó kỳ vọng, dưới sự quản lý phần vốn nhà nước của SCIC, các tổng công ty sẽ hoạt động tốt hơn, đáp ứng được định hướng của Nhà nước và doanh nghiệp, gia tăng giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng giám đốc SCIC Nguyễn Chí Thành thay mặt Tổng công ty cảm ơn Bộ Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực quá trình chuyển giao phần vốn nhà nước từ các doanh nghiệp thuộc Bộ về SCIC. SCIC sẽ có trách nhiệm tiếp nối sự chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Xây dựng đối với bốn tổng công ty nêu trên, phối hợp cùng Bộ Xây dựng và các cổ đông áp dụng quản trị doanh nghiệp một cách tốt nhất dựa trên nguyên tắc kinh tế thị trường, bảo đảm phần vốn nhà nước được bảo toàn và phát huy.

 
Theo báo nhandan.com.vn