VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Ngành Tài chính tiếp tục 'ghi điểm' về cải cách thủ tục hành chính

27/11/2019 - 186 Lượt xem

Là kết quả ghi nhận nỗ lực trong công tác cải cách TTHC không ngừng nghỉ của các cơ quan thuộc ngành Tài chính, đặc biệt là về lĩnh vực thuế và hải quan.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thời gian gần đây, công tác cải cách TTHC trong ngành Tài chính đi vào thực chất hơn. Không còn việc cắt giảm với số lượng lớn, việc rà soát, cắt giảm các thủ tục thực hiện ngay từ khi dự thảo ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Bộ đã đẩy mạnh thực hiện rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm, bãi bỏ những TTHC không cần thiết, không ban hành các quy định làm gia tăng thủ tục gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

Nếu như giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện rà soát cắt giảm, đơn giản hóa lên đến hơn 1.000 TTHC, thì đến nay số lượng các TTHC phải cắt giảm, đơn giản hóa không còn nhiều. Công tác cải cách TTHC được triển khai mạnh mẽ theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho DN. Bộ Tài chính đã cắt giảm và đơn giản hóa 119/190 điều kiện kinh doanh thuộc 14 ngành nghề hỗ trợ DN và dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa thêm 47 điều kiện.

Tiết kiệm hơn 5.500 tỷ đồng nhờ cắt giảm TTHC kiểm tra chuyên ngành

Báo cáo tại Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, việc cắt giảm 3.451/6.191 điều kiện kinh doanh, đã tiết kiệm được 893 tỷ đồng/năm. Cắt giảm 6.776/9.926 TTHC kiểm tra chuyên ngành đã tiết kiệm được 5.542,8 tỷ đồng/năm. 

Bộ Tài chính đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực tài chính. Trong lĩnh vực thuế, đã ứng dụng CNTT trong khai, nộp, hoàn thuế điện tử. Việc thí điểm triển khai hóa đơn điện tử tại 3 thành phố lớn có hàng trăm DN tham gia với số thuế đã xác thực là gần 1.700 tỷ đồng. Lĩnh vực hải quan, thực hiện hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Đến nay đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối Cơ chế một cửa quốc gia; 174 TTHC được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 2,34 triệu bộ hồ sơ và trên 31,8 nghìn DN tham gia. 

Ngành Tài chính đã kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa ngành. Kết quả khảo sát đo độ hài lòng của DN với cải cách TTHC thuế vừa được VCCI công bố mới đây cho thấy có 78% DN hài lòng. Theo Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới đánh giá năm 2020, thời gian nộp thuế của Việt Nam đã giảm 300 giờ so với năm 2014 và giảm 114 giờ so với năm 2019; xếp hạng về chỉ số nộp thuế trong 4 năm qua đã tăng 64 bậc (từ thứ 173 lên 109/190).

Tiếp tục ứng dụng CNTT giảm chi phí tuân thủ

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP. Hà Nội đánh giá cao nỗ lực đơn giản hóa, cắt giảm TTHC của Bộ Tài chính. Ông Mạc Quốc Anh cho rằng, đây là việc làm “hết sức nổi bật”, minh chứng là hầu hết thủ tục được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, giảm dần đầu mối nhờ ứng dụng CNTT. Việc cơ quan thuế, hải quan dẫn đầu về chi phí tuân thủ thấp đã hỗ trợ DN tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, các cơ quan thuộc Bộ Tài chính tiếp tục cải cách TTHC, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và DN. Tổng cục Thuế hiện triển khai các phương án đơn giản hoá 140 TTHC hành chính trong lĩnh vực thuế. Đồng thời, triển khai đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ và đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong lĩnh vực thuế theo kế hoạch của Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Đề án 896. Từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC theo kế hoạch năm 2019, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, góp phần giảm chi phí tuân thủ TTHC trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế.

Công tác cải cách TTHC của Tổng cục Hải quan thời gian tới tiếp tục được triển khai mạnh mẽ theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho DN. Trong đó, thực hiện các đề xuất bãi bỏ thủ tục không cần thiết; cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, nhằm tiết kiệm chi phí cho cộng đồng DN nhưng vẫn bảo đảm các yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Tổng cục Hải quan tập trung xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT ngành Hải quan; triển khai Đề án đầu tư hệ thống seal định vị điện tử phục vụ công tác giám sát đối với hàng hóa chịu sự giám sát hải quan vận chuyển bằng container; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và mở rộng thực hiện thanh toán điện tử. Thời gian tới, cơ quan này tiếp tục triển khai Hệ thống quản lý hàng hóa tự động (VASSCM) tại các cảng biển. Đồng thời, để tiếp tục triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an tập trung triển khai Cơ chế một cửa đường hàng không; triển khai mở rộng hệ thống quản lý giám sát hàng hóa đường hàng không./.


* Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam:

Cán bộ thuế ngày càng tận tình với người nộp thuế

 Bà Nguyễn Thị Cúc
Bà Nguyễn Thị Cúc

Qua nghiên cứu tôi thấy rằng, kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về mức độ hài lòng của người nộp thuế năm 2019 có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó thái độ phục vụ của công chức thuế được đánh giá rất cao. Điều này cho thấy, ngành Thuế không chỉ cải cách về thể chế, cơ chế chính sách, mà thái độ phục vụ người nộp thuế cũng được ngành Thuế rất quan tâm và quán triệt đến từng cán bộ, công chức thuế. Sự ghi nhận của người nộp thuế cho thấy cán bộ thuế ngày càng thân thiện, tận tâm, tận tình hỗ trợ người nộp thuế. 

Một nội dung khác được người nộp thuế đánh giá tốt, đó là thủ tục nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đều rất thuận lợi. Đây cũng là một nỗ lực của cơ quan thuế. Tôi cho rằng doanh nghiệp cảm nhận được vì Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo thông qua các nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư. Theo Nghị quyết của Chính phủ, trong năm 2019 Chính phủ giao cho ngành Thuế là phải nâng hạng giờ nộp thuế từ 7 - 10 bậc. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số nộp thuế đã nâng hạng đến 22 bậc, vượt hơn 10 bậc so với yêu cầu của Chính phủ. Do tăng được 22 bậc, nên mức độ thuận lợi về thuế đã tăng lên, từ 131 xuống 109 trong tổng số 190 quốc gia xếp hạng. Như vậy, với kết quả đánh giá của VCCI và WB đã cho thấy, cải cách TTHC của ngành Thuế năm nay là rất khách quan và tích cực.


* Bà Nguyễn Minh Thảo – Trưởng Ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM): 

Bộ Tài chính luôn tiên phong, đi đầu trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính

 Bà Nguyễn Minh Thảo
 Bà Nguyễn Minh Thảo

CIEM là đơn vị độc lập thường xuyên tiến hành khảo sát, đánh giá quá trình cải cách của các bộ, ngành trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp (DN). Theo đánh giá của CIEM, trong nhiều năm qua ngành Tài chính luôn tiên phong, đi đầu trong thực hiện cải cách TTHC, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, giúp giảm mạnh thời gian nộp thuế và thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng là bộ tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong nhiều lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ như thuế, hải quan, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho DN… Những nỗ lực đó của Bộ Tài chính không chỉ được cộng đồng DN, các cơ quan, bộ, ngành khác ghi nhận, mà nhiều tổ chức thế giới cũng đánh giá cao. Đơn cử, mới đây, trong Báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế giới đã ghi nhận chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc. 

Bộ Tài chính là bộ đa ngành, đa lĩnh vực với phạm vi quản lý rộng trên cả nước, có nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp tới quyền lợi của người dân, DN. Vì vậy, cộng đồng DN kỳ vọng công tác cải cách TTHC của ngành Tài chính sẽ tiếp tục được thực hiện kiên trì, thường xuyên trong thời gian tới, theo phương châm lấy sự hài lòng của người dân và DN làm trung tâm, là thước đo của công tác cải cách hành chính…


* Bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng Công ty CP Vicostone:

Dịch vụ hoàn thuế điện tử đem lại lợi ích rõ rệt cho DN

 Bà Nguyễn Thị Nga
 Bà Nguyễn Thị Nga

Trong năm 2019, chúng tôi nhận thấy công tác cải cách TTHC thuế đã có bước tiến rất mạnh mẽ, mang lại nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN). Các TTHC được đơn giản hóa, công khai dưới nhiều hình thức. Việc niêm yết các TTHC tại cơ quan thuế không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN, mà còn thể hiện sự công khai, minh bạch của cơ quan thuế trong việc thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực thuế.

Bên cạnh đó, các dự án ứng dụng công nghệ thông tin cũng được ngành Thuế thực hiện, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, hoàn thuế điện tử… Riêng dịch vụ hoàn thuế điện tử, chúng tôi thấy rằng đã đem lại lợi ích rõ rệt cho DN. Sử dụng dịch vụ này, DN có thể nộp hồ sơ nhanh, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế, nhận kết quả, giải quyết hồ sơ, kết quả hoàn thuế, tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ ở mọi lúc, mọi nơi, miễn là có kết nối internet.

Công ty chúng tôi hiện cũng đã sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) và thấy rằng, việc sử dụng HĐĐT cũng giúp DN tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí, tăng khả năng bảo mật, giúp việc lưu trữ và quản lý hóa đơn vĩnh viễn, không bị mất, hay nhàu nát như khi sử dụng hóa đơn giấy. Nhìn chung, DN chúng tôi rất hài lòng với cải cách của cơ quan thuế thời gian qua. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn cơ quan thuế tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin trong các TTHC về thuế, để DN có thể nộp được tất cả các tờ khai, hồ sơ qua mạng mà không phải đến bộ phận một cửa của cơ quan thuế.

Nguồn: Thời báo Tài chính