VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Hà Nội: Dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

31/10/2019 - 251 Lượt xem

Theo thông tin từ UBND TP. Hà Nội, các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu tháng 10 và 10 tháng năm 2019 của thành phố duy trì mức tăng khá như thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thu ngân sách, doanh thu từ các hoạt động thương mại, du lịch.

Điển hình, 10 tháng năm 2019, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI với 6,85 tỷ USD,  trong đó vốn đăng ký cấp mới 945 triệu USD; dự án tăng vốn 578 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 5,33 tỷ USD. Thu hút đầu tư trong nước đạt 36,31 nghìn tỷ đồng, trong đó, dự án cấp mới 17,37 nghìn tỷ đồng; dự án tăng vốn 18,94 nghìn tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm đạt 218,6 nghìn tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán, tăng 16,5% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 51,9 nghìn tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển 18,6 nghìn tỷ đồng, đạt 41,4% dự toán; chi thường xuyên 32,9 nghìn tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán.

Toàn thành phố có 23.140 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký trên 317.000 tỷ đồng, tăng 8% về số lượng và 36% về vốn so với cùng kỳ năm 2018.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 1,39 tỷ USD, tăng 14%; tính chung 10 tháng đạt 13,4 tỷ USD, tăng 16,1% (cùng kỳ tăng 20,1%). Dịch vụ, thương mại diễn ra sôi động, cộng dồn 10 tháng đạt 461.100 tỷ đồng, tăng 10,2%. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 83,2 nghìn tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2018...

Hai tháng cuối năm 2019, Tp.Hà Nội dự kiến tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo “Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội” theo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội để sớm trình Chính phủ xem xét, thông qua, trình Quốc hội...

Đặc biệt, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; chỉ đạo chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, kịp thời; thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng thời, thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kết nối cung - cầu. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi; triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm thay thế thịt lợn trong dịp cuối năm.../.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2019-10-30/ha-noi-dan-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-fdi-78292.aspx