VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Giải ngân vốn đầu tư công: Đẩy nhanh tiến độ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến

31/10/2019 - 251 Lượt xem

Nhiều dự án lớn vay vốn nước ngoài giải ngân ì ạch

Tính đến ngày 15/10/2019, lũy kế vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua KBNN giải ngân là hơn 198.563 tỷ đồng, đạt 51,9% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 31/10/2019, giải ngân là 218.896 tỷ đồng, đạt 57,2% kế hoạch. Trong đó: luỹ kế vốn đầu tư nguồn Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN giải ngân hơn 217,2 nghìn tỷ đồng, đạt 57,3% kế hoạch (vốn xây dựng cơ bản giải ngân hơn 181,4 nghìn tỷ đồng, đạt 59,9% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân 10.441 tỷ đồng, đạt 29,2% kế hoạch Chính phủ giao; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là hơn 25,3 nghìn tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch). Nguồn thu để lại giải ngân hơn 1.690 tỷ đồng, đạt 47,9% kế hoạch KBNN nhận được.

Tính đến thời điểm 15/10, đối với các dự án do trung ương quản lý, có 11 đơn vị giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đạt từ 60% kế hoạch vốn trở lên. Một số đơn vị giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 dưới 35%, trong đó có Bộ Y tế 32,9%; Bộ Giao thông vận tải 33%. Thậm chí, vẫn còn 2 đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 là: Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Bộ Ngoại giao.

Theo KBNN, đối với các dự án do địa phương quản lý, tỷ lệ giải ngân khá cao so với bình quân chung của cả nước. Tính riêng nguồn vốn đầu tư trong cân đối, vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn bổ sung ngoài kế hoạch, tính đến 15/10, một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt khá, trên 90% kế hoạch vốn Chính phủ giao, thậm chí nhiều địa phương đã vượt mốc 100%, như: Ninh Bình 162,6%; Nghệ An 128,4%; Tuyên Quang 124,2%; Thanh Hóa 117%, Hải Dương 111,7%; Phú Thọ 107,2%; Hưng Yên 104,7%; Phú Yên 102,2%... Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt tương đối thấp, dưới 40% kế hoạch, trong đó có một số địa phương lớn, như: TP. Hồ Chí Minh 37,7%; Đà Nẵng 38,9%...

Từ chối thanh toán 68 tỷ đồng

Tính đến ngày 15/10, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 66,3 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 31/10/2019 hệ thống KBNN từ chối thanh toán số tiền là 68 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định...

KBNN đã điểm lại tình hình giải ngân đến 30/9/2019 của một số dự án trọng điểm và một số dự án có kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 lớn do trung ương quản lý. Ví dụ: tại Bộ Giao thông vận tải, nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, vốn trong nước hơn 317 tỷ đồng, thanh toán hơn 64 tỷ đồng, đạt 20,3% kế hoạch; vốn ngoài nước hơn 796,8 tỷ đồng, chưa thanh toán được đồng  nào. Dự án xây dựng Cảng cửa ngõ Lạch Huyện – TP. Hải Phòng, lại có mức giải ngân đạt khá: kế hoạch vốn trong nước là 584 tỷ đồng, thanh toán hơn 549 tỷ đồng, đạt 94,5%; kế hoạch vốn ngoài nước 1.500 tỷ đồng, thanh toán hơn 741 tỷ đồng, đạt 49,4% kế hoạch.

Hoặc như dự án đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Phan Thiết – Dầu Giây, giải ngân đang rất chậm, số vốn 1.134,9 tỷ đồng, giải ngân mới đạt 7,5% kế hoạch. Một số dự án khác cũng có tiến độ giải ngân chậm. 

Đối với nguồn vốn ngân sách trung ương của Bộ Y tế: Bệnh viện Bạch Mai  cơ sở 2 có kế hoạch vốn trong nước 1.400 tỷ đồng, thanh toán đạt 41,2% kế hoạch; Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, kế hoạch vốn trong nước 1.365 tỷ đồng, thanh toán đạt 39,5% kế hoạch. Đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ của Bộ Y tế, một số dự án như: Cải tạo nâng cấp Bệnh viện K cơ sở I, II, KHV; Bệnh viện Nội tiết Trung ương TP. Hồ Chí Minh đều chưa giải ngân được đồng vốn nào.

Đối với các dự án do địa phương quản lý, đáng chú ý là dự án: Cảng quốc tế hàng không Long Thành, Đồng Nai, số vốn 6.990 tỷ đồng hiện mới giải ngân đạt hơn 3%; Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp cũng chưa giải ngân được đồng vốn nào trong tổng số 305 tỷ đồng.

Đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ để kiểm soát thanh toán 

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư năm 2019, KBNN đã triển khai đồng loạt các giải pháp. Gần đây, Tổng giám đốc KBNN đã ban hành chỉ thị tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 gửi các KBNN địa phương. Theo đó, Tổng giám đốc KBNN yêu cầu giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố; giám đốc sở giao dịch KBNN tập trung chủ động phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) tận tình, chu đáo, nhất là trong việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán hoặc có những thay đổi về cơ chế chính sách liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. 

Đồng thời, các đơn vị KBNN phải chủ động đôn đốc các chủ đầu tư, BQLDA khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN theo đúng quy định của Chính phủ, không dồn khối lượng thanh toán vào những ngày cuối năm.

Tổng giám đốc KBNN cũng đề nghị giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố; giám đốc sở giao dịch KBNN đôn đốc các chủ đầu tư trong việc thực hiện thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng trách nhiệm và quy định hiện hành; nghiêm cấm công chức làm công tác kiểm soát chi của KBNN lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây phiền hà, sách nhiễu, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc; thực hiện kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân cố tình vi phạm gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công...

Về phía KBNN, đơn vị này kiến nghị Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) báo cáo Bộ Tài chính để công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đến hết ngày 30/9/2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, báo cáo Bộ Tài chính ban hành công văn đề nghị các bộ, địa phương rà soát các khoản ứng trước kế hoạch mà đến nay chưa bố trí kế hoạch để thu hồi, khẩn trương bố trí kế hoạch vốn năm 2019 (nếu có) hoặc bố trí kế hoạch vốn năm 2020 và các năm sau để thu hồi các khoản vốn đã ứng trước kế hoạch.

Các bộ ngành, địa phương, cần tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục gửi KBNN để làm căn cứ kiểm soát thanh toán; đồng thời tăng cường việc gửi hồ sơ đề nghị thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thanh toán, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư...

Nguồn: Thời báo Tài chính

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2019-10-29/giai-ngan-von-dau-tu-cong-day-nhanh-tien-do-thanh-toan-qua-dich-vu-cong-truc-tuyen-78267.aspx