VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

TRỰC TIẾP: Tọa đàm 'Nâng cao chất lượng dòng vốn FDI vào Việt Nam'

06/09/2019 - 419 Lượt xem

Sau hơn 30 năm thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài, đến nay vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 350 tỷ USD, bình quân tăng trên 20%/năm trong 30 năm qua, đồng thời là khu vực tăng trưởng cao nhất trong nền kinh tế.
Xem trực tiếp tọa đàm.

Các khách mời tại Tọa đàm
Tuy nhiên, việc thu hút, quản lý và hoạt động đầu tư nước ngoài vẫn còn những tồn tại, hạn chế và phát sinh những vấn đề mới, mà đã đến lúc chúng ta cần điều chỉnh và rà soát lại cho phù hợp.

Ngày 20/8/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Đây là một nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta trong thời kỳ mới.

Để có thêm những nhận định quanh vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm: Nâng cao chất lượng dòng vốn FDI vào Việt Nam.

Các khách mời tham gia tọa đàm gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Văn Thành, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc.

Thời gian tổ chức tọa đàm: 14h30 thứ sáu, ngày 6/9/2019.

Địa điểm: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Nguồn: chinhphu.vn