VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển R&D: Kinh nghiệm của Đức và bài học cho Việt Nam

02/01/2019 - 640 Lượt xem

Là một quốc gia công nghệ cao, không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ Đức luôn coi nghiên cứu và phát triển (R&D) là nền tảng tương lai của nền kinh tế Đức. Trong thời gian qua, Đức là một trong những quốc gia đầu tư vào R&D nhiều nhất trên thế giới. Chính phủ Đức luôn nhận thức rằng, ở một số lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) dễ bị bỏ lại sau trong tiến trình phát triển công nghệ, chính vì vậy Chính phủ đã cung cấp nhiều chương trình hỗ trợ DNNVV để tập trung phát triển R&D và chuyển giao kiến thức với những khoản đầu tư lớn cho phát triển các công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Từ kinh nghiệm của Đức, có thể rút ra bài học cho Việt Nam trong việc đề xuất những chính sách đổi mới thích hợp để hỗ trợ các DNNVV trong các hoạt động R&D nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Tác giả: Vũ Đoàn Minh Thuý - Ban Cải cách và phát triển doanh nghiệp (CIEM)