VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Những yếu tố đảm bảo để Việt Nam sớm vượt khỏi ngưỡng nước đang phát triển có thu nhập thấp

06/08/2010 - 437 Lượt xem

Xem chi tiết

Nguồn: VNEP, tháng 03/2008