VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Tháng 1, cả nước thu hút thêm 350 triệu USD vốn FDI (25/01)

06/08/2010 - 99 Lượt xem

Các địa phương tiếp tục thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài, trong đó Thái Nguyên vượt lên dẫn đầu cả nước với dự án xây dựng khu đô thị mới Hồ Xương Rồng với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD.

Nguồn:
Lao Động