VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Quy mô thị trường chứng khoán VN sẽ đạt 30% GDP

06/08/2010 - 268 Lượt xem

Tại Hội nghị triển khai hoạt động thị trường chứng khoán năm 2007, tổ chức ngày 10/1, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007 sẽ đạt 30% GDP.

Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, đến 31/12/2006 đã có 193 công ty niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán, tổng giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt 221.156 tỷ đồng (tương đương 14 tỷ USD), chiếm 22,7% GDP năm 2006.

Hoạt động của thị trường trái phiếu cũng tăng trưởng khá tốt, hiện có gần 400 loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị và trái phiếu ngân hàng niêm yết với tổng giá trị trên 70.000 tỷ đồng, bằng 7,7% GDP.

Số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư vào khoảng trên 100.000 tài khoản, trong đó nhà đầu tư nước ngoài có 1.700 tài khoản và hiện nắm giữ khoảng 25%-30% số lượng cổ phiếu các công ty niêm yết.

Theo đánh giá của ông Vũ Bằng, năm 2006, thị trường chứng khoán phát triển mạnh nhưng cũng bộc lộ những hạn chế như quan hệ cung-cầu mất cân đối; qui mô thị trường còn nhỏ bé, chỉ số VN-Index chưa thực sự trở thành phong vũ biểu của nền kinh tế.

Ngoài ra, chất lượng và thời hạn thông tin của công ty niêm yết chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý và thông tin cung cấp cho thị trường; hoạt động của thị trường chứng khoán tự do còn quá rộng, thiếu tính công khai, minh bạch, không được tổ chức quản lý và giám sát, nên khả năng xảy ra rủi ro rất cao, gây mất ổn định cho thị trường chính thức và cả hệ thống tài chính.

Ông Vũ Bằng cho rằng giải pháp cho thị trường chứng khoán năm 2007 là hoàn thiện khung pháp lý, thể chế và chính sách; tăng cường số lượng và chất lượng cung cầu cho thị trường; tái cấu trúc thị trường chứng khoán; nâng cao hoạt động của các tổ chức trung gian; tăng cường quản lý giám sát của cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường công khai minh bạch và chất lượng quản trị công ty; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hệ thống đào tạo nghề, đào tạo công chúng./.

Nguồn: TTXVN