VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Đẩy mạnh bán cổ phần DNNN cho đối tác chiến lược

06/08/2010 - 254 Lượt xem

Theo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, thời gian tới, chương trình cổ phần hoá sẽ được đẩy nhanh hơn theo hướng tập trung bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước để đến năm 2009 hoàn thành cơ bản việc sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Trả lời phỏng vấn thời báo Tài chính, ngày 8/1, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình cổ phần hoá, Bộ đã hoàn thành việc sửa đổi Nghị định 187 về cổ phần hoá doanh nghiệp và đang trình Chính phủ. Nội dung sửa đổi Nghị định lần này có những giải pháp quyết liệt và quan trọng cả về cơ chế, chính sách và thực hiện.

Theo Báo cáo của Chính phủ, từ khi bắt đầu thực hiện thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước năm 1992 đến nay, đã có 2.935 doanh nghiệp được cổ phần hoá. Các doanh nghiệp cổ phần hoá có quy mô ngày càng lớn và mở rộng sang các lĩnh vực trước đây Nhà nước nắm giữ 100% vốn như điện lực, viễn thông, hàng hải, dầu khí, tài chính và bảo hiểm.

Cổ phần hoá đã và đang tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, giảm mạnh số lượng doanh nghiệp nhà nước quy mô nhỏ, làm ăn không hiệu quả, tinh giản đáng kể lượng lao động nhưng vẫn giữ được ổn định xã hội.

Điều tra của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp nhà nước về hoạt động hơn 1 năm của 850 doanh nghiệp hoàn thành cổ phần cho thấy, vốn điều lệ bình quân tăng 44%, doanh thu tăng 23,6%, lợi nhuận tăng 139,76%, nộp ngân sách tăng 24,9%, thu nhập người lao động tăng 12%, cổ tức bình quân đạt hơn 17%.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tiến độ cổ phần hoá còn rất chậm, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Nguyên nhân là do cơ chế chưa hợp lý nên phần vốn của nhà nước còn chiếm tỷ trọng lớn ở nhiều doanh nghiệp, thu hút vốn ngoài doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Ở những doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, sau khi cổ phần hoá, phương pháp quản lý quản trị công ty chưa được đổi mới thực sự./.

Nguồn: TTXVN