VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 60 tỷ USD (28/12)

06/08/2010 - 90 Lượt xem

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến cuối tháng 12/2006, cả nước có 6.813 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 60 tỷ USD, vốn thực hiện (của các dự án còn hoạt động) đạt trên 28,6 tỷ USD.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, đến nay đã có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó các nước châu Á chiếm 67% tổng vốn đăng ký; các nước châu Âu chiếm 29% tổng vốn đăng ký và các nước châu Mỹ chiếm 4% vốn đăng ký. Riêng 5 nền kinh tế đứng đầu trong đầu tư vào Việt Nam là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông đã chiếm 60,6% tổng vốn đăng ký.

Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 67,5% về số dự án và 62,08% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ chiếm 20,2% về số dự án và 30,7% về số vốn đầu tư đăng ký. Số còn lại thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.

Các thành phố lớn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi thuộc các vùng kinh tế trọng điểm vẫn là những địa phương dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài. Đứng đầu là Thành phố Hồ Chí Minh, chiếm 30,19% về số dự án và 23,4% tổng vốn đăng ký; Hà Nội chiếm 11,11% về số dự án, 16,74% tổng vốn đăng ký; Đồng Nai chiếm 11,45% về số dự án và 14,99% tổng vốn đăng ký; Bình Dương chiếm 18,44% về số dự án, 9,98% tổng vốn đăng ký.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, các dự án đầu tư vào Việt Nam với hình thức 100% vốn nước ngoài chiếm 76,1% về số dự án và 58,1% về tổng vốn đăng ký; liên doanh chiếm 20,6% về số dự án và 33,3% về tổng vốn đăng ký. Số còn lại thuộc lĩnh vực hợp doanh, Công ty cổ phần và Công ty quản lý vốn.

Nguồn: TTXVN