VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Số tiền tiêu cực, sai phạm kinh tế bị phát hiện trong năm 2006 lên tới 7.300 tỉ đồng (28/12)

06/08/2010 - 111 Lượt xem

Theo Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, trong năm 2006, ngành thanh tra phát hiện số tiền tiêu cực, sai phạm về kinh tế lên tới trên 7.300 tỉ đồng nhưng theo ông, số vụ phát hiện vẫn còn quá ít, chưa đồng đều.  

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại cuộc họp, năm 2006 là năm đầu tiên thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 30/QĐ/TTG của Thủ tướng về chương trình hành động thực hiện luật này. Sự chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt ngay từ đầu năm của Chính phủ đã giúp chương trình đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong năm nay, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 30 cuộc thanh tra vào các dự án có vốn đầu tư lớn. Qua thanh tra, đã phát hiện giá trị sai phạm hơn 1.560 tỉ đồng và hơn 5 triệu USD. Như vậy, chỉ trong 1 năm, số tiền sai phạm phát hiện được đã gần bằng số tiền sai phạm phát hiện được sau 45 cuộc thanh tra các dự án, các tổng công ty 90 và 91 từ năm 2002 đến năm 2004 do Thanh tra Nhà nước tiến hành. Đã có 4 vụ việc được Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự...

Thanh tra Chính phủ đã đề xuất, trong năm 2007, sẽ tập trung chỉ đạo phòng, chống tham nhũng quyết liệt, cụ thể hơn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết hơn, sớm đưa các vụ việc đã phát hiện, vụ việc điển hình ra xử lý nghiêm và công khai.

Nguồn: Thanh Niên