VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Năm 2007: tăng trưởng GDP sẽ đạt 8,2% - 8,5%

06/08/2010 - 241 Lượt xem


Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Mạc Kim Tôn; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2007; Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2007.

Theo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2007, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,2%-8,5%.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng yếu trên, Chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng tăng trưởng; tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế trong nước đầu tư sản xuất, kinh doanh; phân cấp mạnh mẽ việc quản lý đầu tư; chủ động áp dụng các hình thức vận động thu hút đầu tư nước ngoài đúng pháp luật trên cơ sở định hướng và quy hoạch phát triển nền kinh tế.

Chính phủ cũng sẽ tập trung đầu tư và đảm bảo tiến độ các dự án, công trình quan trọng quốc gia, các dự án lớn và các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách và áp dụng đồng bộ các giải pháp về đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, thuế, đất đai để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn, tạo việc làm ổn định lâu dài và cải thiện đời sống nhân dân; xử lý nghiêm, công khai mọi hành vi gian lận, nhũng nhiễu, chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, của nhân dân trong việc đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, tái định cư...

Đồng thời, sẽ tập trung nguồn lực để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; chú trọng các ngành nghề truyền thống; phát triển công nghiệp phụ trợ; khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ cao, công nghệ thông tin... Đẩy nhanh tốc độ thực hiện lộ trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Hình thành những Tổng công ty quy mô lớn đa sở hữu, có vốn chi phối của nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng, có ý nghĩa điều tiết vĩ mô. Phát triển mạnh, đồng bộ các loại thị trường, nhất là thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ. Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển các loại hình dịch vụ, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và sức cạnh tranh cao, chú trọng phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng.

Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát các yếu tố đầu vào, chống độc quyền tăng giá bất hợp lý gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, văn hóa – thông tin, giáo dục – đào tạo, y tế, thể thao, giải quyết việc làm và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa các dịch vụ công. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, thể thao, bệnh viện, phòng khám tư.

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đại học và dạy nghề. Tích cực xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa trình độ, đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ động tiến hành thường xuyên công tác phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh chống vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là đối với tội phạm có tổ chức và các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm…

Xác định rõ những nguyên nhân phạm tội để kiến nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời khắc phục và phòng ngừa. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách nhà nước, quản lý tài nguyên thiên nhiên, tài sản công, tiết kiệm năng lượng...; tích cực phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, xử lý triệt để, nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường kỷ luật công vụ, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bổ nhiệm, quản lý cán bộ. Thực hiện kiên quyết cải cách hành chính trong mọi lĩnh vực. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cả về số lượng và chất lượng. Tăng cường giáo dục, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, tư pháp, nhất là ở cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

* Trong giờ nghỉ giải lao buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến Trung tâm Báo chí thăm các nhà báo đang hoạt động phục vụ kỳ họp này.
 

BẢO MINH – HÀ MY

Một số mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm vụ năm 2007

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,2%-8,5%;
- Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5%-3,8%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 10,5%-10,7%; ngành dịch vụ tăng 8%-8,5%;
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 17,4%; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 15,5%;
- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 40% tổng sản phẩm trong nước (GDP);
- Tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế;
- Nâng số địa phương đạt chuẩn chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở lên 40 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 10%; trung học chuyên nghiệp tăng 15%; dạy nghề dài hạn tăng 16,5%;
- Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 8 vạn người;
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 16%…

(Trích nghị quyết đã được Quốc hội thông qua)

Nguồn: sggp.org.vn, ngày 30/11/2006