VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin mới

Quĩ tiền tệ quốc tế: VN tăng trưởng cao và giảm nghèo nhanh (14/11)

06/08/2010 - 66 Lượt xem

VN cũng được đánh giá cao vì những tiến bộ trong năm qua khi Chính phủ thông qua các qui định pháp lý và biện pháp mở cửa thị trường tuân thủ theo yêu cầu của WTO.

Triển vọng từ nay đến hết năm 2006 được đánh giá là rất khả quan. Việc gia nhập WTO sẽ tạo nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng ngoài dầu thô và đầu tư nước ngoài, giá dầu cao sẽ tiếp tục cải thiện tài chính công. Ban GĐĐH rất hoan nghênh việc giảm tăng trưởng tín dụng gần đây và ủng hộ kế hoạch của Chính phủ làm cho đồng VN có thể chuyển đổi được hoàn toàn trước năm 2010.

Tuy nhiên, ban GĐĐH cảnh báo rằng gánh nặng nợ công đang ngày càng tăng lên, thậm chí có thể làm giảm chi ngân sách cho việc giảm nghèo nếu tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại hoặc giá dầu giảm. Các giám đốc điều hành cũng kêu gọi cần nhiều cải thiện hơn trong việc hoạch định một chính sách tài khóa thận trọng hơn, cải thiện xét duyệt những dự án đầu tư mới, cần báo cáo và giám sát các hoạt động ngoài ngân sách của Chính phủ và tất cả các dự án do các nguồn quĩ công tài trợ để củng cố thêm lòng tin của các nhà tài trợ và các nhà đầu tư.

Nguồn trích: Báo Tuổi trẻ