VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Thu hút hơn 15 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài

06/08/2010 - 156 Lượt xem

Hiện có 46 KCN đi vào hoạt động và đã lấp đầy diện tích với tỷ lệ bình quân khoảng 72,3%. Đến nay, các KCN đã thu hút được 3.033 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh (có 1.801 dự án đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đầu tư là 15,087 tỉ USD và 66.181 tỉ đồng. Các KCN đã tạo việc làm cho gần 554.000 lao động.

Hoàng Phương

Nguồn: thanhnien.com.vn, ngày 11/11/2006