VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

“Cần thực hiện ngay lộ trình thống nhất lương tối thiểu” (22/7)

06/08/2010 - 137 Lượt xem

Báo giới đã trao đổi với ông Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) xung quanh vấn đề này. 
 
Nhiều ý kiến cho rằng, tiền lương người lao động nhận được hiện nay vẫn chưa hồn tồn là giá tiền công của họ theo thị trường. Đúng vậy không, thưa ông?

Ý kiến đó là hợp lý. Bởi thực tế cho thấy, mức tiền lương mà người lao động đang nhận được chưa đủ đáp ứng cho đời sống của họ. Bên cạnh đó, mức tiền lương này hầu như không dựa trên sự thỏa thuận giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, mà là sự áp đặt theo hướng bám chặt vào mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Tiền lương được coi là giá tiền công thực sự theo thị trường chỉ khi nó dựa trên sự thỏa thuận, đối thoại giữa người trả lương và người nhận lương qua thỏa ước lao động tập thể.

Điều này sẽ phải thay đổi khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)?

Đúng là như vậy. Chính sách tiền lương khi Việt Nam gia nhập WTO có 2 vấn đề quan trọng.

Thứ nhất là, tiền lương phải theo định hướng thị trường, nghĩa là tiền lương phải đủ cho người lao động sống, phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu trên thị trường lao động và phải dựa vào sự thỏa thuận, đối thoại qua thỏa ước lao động tập thể. Đó là điều kiện không thể thiếu được.

Thứ hai là, không được vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử về tiền lương. Nghĩa là các loại hình doanh nghiệp phải có quan hệ rất bình đẳng với nhau về trả lương. Hiện nay, ở Việt Nam, mỗi loại hình doanh nghiệp có hình thức trả lương khác nhau.

Gia nhập WTO có nghĩa là tiền lương cao hay thấp không quan trọng, vấn đề là không được tạo ra rào cản bằng chính sách để chi phí tiền lương trong sản phẩm không bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Theo ông, chính sách tiền lương hiện hành đáp ứng được bao nhiêu phần trăm đòi hỏi của WTO?

Để gia nhập WTO, chúng ta phải rà sốt lại hệ thống luật pháp, trong đó có chính sách về tiền lương. Chính sách tiền lương của Việt Nam hiện nay đang được chuyển đổi theo định hướng thị trường.

Nhưng vấn đề nhạy cảm ở chỗ, hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước đang có cơ chế trả lương riêng, theo cách khống chế mức tiền lương thấp nhất không được cao hơn 1,050 triệu đồng/tháng (gấp 3 lần lương tối thiểu - PV).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhà nước đang bị gò bó bởi hệ thống thang, bảng lương rất phức tạp. Trong khi đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi và doanh nghiệp tư nhân chỉ phải tuân thủ quy định về tiền lương tối thiểu. Muốn trả cao hơn bao nhiêu là tùy thỏa thuận của người lao động và chủ doanh nghiệp.

Do vậy, để tạo ra sự bình đẳng trong trả lương, cần tháo bỏ những quy định gò bó này đối với doanh nghiệp nhà nước.

Có lẽ, cũng chính bởi điều đó nên nhiều doanh nghiệp nhà nước kêu rằng, họ không thể trả lương đột phá để hút người tài…?

Cùng với cơ chế trả lương mang tính áp đặt, lao động trong doanh nghiệp nhà nước vẫn đang được coi là những viên chức theo cơ chế tuyển dụng riêng. Để tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp, phải sửa điều này thì lao động trong doanh nghiệp nhà nước mới tham gia tích cực hơn vào thị trường lao động, từ đó mới có thể tiến tới chính sách tiền lương theo thị trường.

Bên cạnh đó, cần phải thực hiện ngay lộ trình thống nhất tiền lương tối thiểu giữa các loại hình doanh nghiệp.

Theo lộ trình, tới năm 2010 mới sáp nhập lương tối thiểu giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi và doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân. Như vậy có muộn không, thưa ông?

Thực tế cho thấy, chính sách tiền lương nước ta hiện nay còn quá nhiều ngổn ngang, cần phải “dọn dẹp” mới đáp ứng được yêu cầu của hội nhập. Để thực hiện được điều đó phải có lộ trình.

Ở Trung Quốc, phải mất 13 năm chính sách tiền lương mới được công nhận là theo thị trường. Nước ta có thể không mất nhiều thời gian đến thế, nhưng cũng phải thực hiện theo lộ trình cụ thể.

 

Theo Đầu tư

Nguồn: http://www.vneconomy.com.vn, ngày 22/7/2006