VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Năm 2007 sẽ áp dụng phương pháp thống kê công nghiệp mới

06/08/2010 - 226 Lượt xem

Theo phương pháp MSMIP, Tổng cục Thống kê sẽ tiến hành điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Việt Nam dựa trên 6 chỉ tiêu gồm khối lượng sản xuất, khối lượng tiêu thụ nội bộ, khối lượng xuất kho, khối lượng tồn kho, giá trị hàng xuất kho, dự tính sản xuất tháng tiếp theo.

Quy mô điều tra từ 60 đến 70 ngành đại diện cho gần 140 ngành công nghiệp cấp IV và chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất của toàn ngành công nghiệp; số sản phẩm điều tra xấp xỉ 630 ngành, chiếm trên 80% giá trị sản xuất của mỗi ngành điều tra và từ 4.500 đến 7.000 doanh nghiệp và khoảng 13.000 hộ cá thể.

Ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp, phương pháp điều tra công nghiệp hàng tháng hiện nay của Tổng cục Thống kê theo bảng giá cố định 1994 đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế và không đảm bảo tính so sánh quốc tế.

Trong 2 năm 2004-2006, Tổng cục đã tiến hành nghiên cứu cơ bản, thiết kế cơ bản phương pháp thống kê và điều chỉnh thiết kế dựa trên phương pháp mới; tiến hành 2 cuộc điều tra thử và điều tra tiền trạm cũng như tổ chức hơn 40 cuộc hội thảo để công bố các kết quả điều tra và giải thích về phương pháp mới.

Đánh giá về tính ưu việt của phương pháp MSMIP, ông Yoji Wantanabe, trưởng nhóm nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), cho biết phương pháp mới sẽ khắc phục được hầu hết các nhược điểm của phương pháp hiện hành nhờ việc mở rộng được chỉ tiêu thống kê cung cấp hàng tháng.

Bên cạnh việc cung cấp các chỉ số có độ tin cậy cao hơn, phương pháp mới còn cung cấp các chỉ tiêu chi tiết về sản xuất, tiêu thụ, tồn kho của từng sản phẩm, mặt hàng sản phẩm đại diện, chỉ số tiêu thụ, chỉ số tồn kho là những chỉ tiêu, chỉ số cần thiết trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, áp dụng phương pháp mới sẽ góp phần sử dụng chi phí điều tra tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất.

 

Theo TTXVN

Nguồn: http://www.vneconomy.com.vn, ngày 12/7/2006