VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Thúc đẩy "làn sóng đầu tư mới" sớm thành hiện thực (28/6)

06/08/2010 - 126 Lượt xem

Để tận dụng những yếu tố thuận lợi trong và ngoài nước, tạo ra một "làn sóng đầu tư mới" từ nước ngoài, nhất là các tập đoàn xuyên quốc gia, Việt Nam cần đưa ra những giải pháp lớn để có được sự chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút, sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, Việt Nam sẽ sớm mở đại diện xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm; tăng cường các đoàn vận động đầu tư tại các thị trường Nhật, Mỹ, EU... theo từng dự án và từng đối tác. Thời gian tới, Việt Nam sẽ xây dựng một quỹ xúc tiến đầu tư riêng và công bố danh mục thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2010.

Đặc biệt, nhằm xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi, các Bộ ngành sẽ phải tập trung vào các nhiệm vụ lớn. Trong đó, công tác quy hoạch tập trung vào xây dựng các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm... theo hướng là quán triệt Luật Đầu tư và phù hợp với các cam kết quốc tế.

Công tác xây dựng pháp luật và chính sách được yêu cầu phải ưu tiên rà soát các chính sách thuế và ưu đãi đầu tư hiện đang cản trở thu hút đầu tư; sớm xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư mới. Tuy nhiên, các địa phương cũng được lưu ý là không được ban hành các hình thức ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trái với quy định của Nhà nước.

Trong dự thảo chỉ thị cũng yêu cầu thực hiện cải cách hành chính một cách mạnh mẽ theo hướng phân cấp đầu tư và thực hiện cơ chế một cửa. Các quy trình thủ tục hành chính trong thu hút đầu tư sẽ được soát lại và xử lý dứt điểm những vướng mắc gây cản trở đối với doanh nghiệp; nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp phép và triển khai dự án.

Nhằm đảm bảo hạ tầng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nội dung đầu tiên được chú ý là yêu cầu đảm bảo cung cấp điện cho các doanh nghiệp. Đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây nhà ở cho công nhân tại các KCN-KCX.

Bên cạnh đó, các ngành và địa phương cũng cần phải chú ý trong việc ngăn chặn tình trạng đình công; phát triển nguồn nhân lực cũng như xây dựng một mặt bằng lương chung cho lao động thuộc mọi thành phần kinh tế.

Theo nhận định, hiện nay, trên thế giới đang có dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào các nước đang phát triển, nhất là các nền kinh tế có tốc độ phát triển cao. Các tập đoàn lớn đang điều chỉnh chiến lược đầu tư dài hạn theo hướng phân bổ nguồn vốn đầu tư trước đây tập trung ở một số nước lớn sang các nước lân cận. Đây là điều kiện thuận lợi cho nước ta, nhất là khi môi trường kinh doanh đầu tư ở Việt Nam ngày càng hoàn thiện, hình ảnh Việt Nam và mối quan tâm của cộng động các nhà đầu tư đối với nước ta ngày càng được cải thiện rất tích cực.

Việt Nam đặt mục tiêu, trong vòng 5 năm tới, thu hút đầu tư nước ngoài sẽ đạt trên 1/3 tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Lĩnh vực và địa bàn thu hút đầu tư vốn nước ngoài sẽ được mở rộng, hướng vào các thị trường tiềm năng và các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.

Trong giai đoan 2001-2005, Việt Nam đã thu hút được 20,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Riêng năm 2005, vốn đầu tư đạt 6,8 tỷ USD tăng 50% so với năm trước đó. Tính đến cuối 2005, có khoảng trên 50 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực thực hiện tại Việt Nam.

Phước Hà

Nguồn: http://www.vietnamnet.com.vn, ngày 28/6/2006