VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Chưa thể công bố những thỏa thuận về WTO

06/08/2010 - 230 Lượt xem

Theo dự kiến trước đó, trong ngày hôm nay (23/6), Bộ Thương mại sẽ chính thức công bố rộng rãi những thỏa thuận song phương về đàm phán gia nhập WTO với Hoa Kỳ. Nhưng, đến gần cuối ngày, website của bộ này mới chỉ có vẻn vẹn một thông cáo, nội dung chính là chưa thể công bố những thông tin trên theo dự kiến.

Qua nội dung thông cáo nói trên, có thể hiểu rằng việc công bố các thỏa thuận không dễ theo chủ quan, chủ động của nước xin gia nhập; mặt khác, theo thông lệ đàm phán gia nhập WTO, các thỏa thuận song phương về tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ sẽ không được công bố riêng lẻ.

Bộ Thương mại cho biết quy trình công bố phải được thực hiện qua các bước như: Sau khi nước xin gia nhập kết thúc các cuộc đàm phán song phương, Ban Thư ký WTO sẽ phối hợp với nước xin gia nhập tổng hợp lại các cam kết, sau đó lưu chuyển bản tổng hợp này tới tất cả các đối tác đã tham gia đàm phán để đối chiếu và chỉnh sửa, nếu cần. Sau khi quy trình này kết thúc, bản tổng hợp kết quả đàm phán song phương mới được công bố và cũng chỉ công bố bản tổng hợp này, không công bố các thỏa thuận song phương riêng lẻ.

Thời gian qua, sau khi kết thúc đàm phán song phương gia nhập WTO với ta, một số đối tác đã công bố thông tin về kết quả đàm phán nhưng đó là các thông tin tóm tắt, mang tính tổng hợp, không phải toàn văn thỏa thuận.

Bộ Thương mại cho rằng “Chính phủ, Bộ và Đoàn đàm phán nhận thức đầy đủ nhu cầu được cung cấp thông tin của các doanh nghiệp, các tầng lớp xã hội và luôn hết sức cố gắng để đáp ứng nhu cầu đó. Tuy nhiên, do việc công bố toàn văn một thỏa thuận song phương không phải là việc phổ biến trong đàm phán gia nhập WTO nên để làm việc đó, chúng ta cần tham vấn và thỏa thuận với các đối tác có liên quan”.

Hiện tại, Bộ Thương mại đang thực hiện việc tham vấn nói trên nhưng chưa có kết quả. Theo đó, vẫn chưa thể khẳng định hoặc hé mở thời điểm chính thức công bố với dư luận.

T.M.Đức

Nguồn: http://www.vneconomy.com.vn, ngày 23/6/2006