VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin tức

Khi giá tiêu dùng tăng 4% (26/6)

06/08/2010 - 91 Lượt xem

Thứ nhất, tốc độ tăng giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm nay đã thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước (4% so với 5,2%), trong đó tốc độ tăng giá lương thực, thực phẩm - nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất so với 9 nhóm hàng hóa, dịch vụ khác - còn tăng thấp hơn nhiều (4,9% so với 7,7%). Có nhiều nguyên nhân tác động đến diễn biến trên. Có nguyên nhân do tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ, trong đó sản xuất lương thực, công nghiệp và dịch vụ đều tăng cao hơn. Có nguyên nhân do dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc đã sớm được kiềm chế. Có nguyên nhân do Nhà nước đã kiềm chế tốc độ tăng giá những mặt hàng do Nhà nước quyết định giá, những mặt hàng là đầu vào của hầu hết các mặt hàng khác, như than, điện... Có nguyên nhân do một số mặt hàng nhập khẩu từ khu vực ASEAN được cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu theo cam kết hội nhập. Có nguyên nhân quan trọng là lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại ở mức khá cao và tiếp tục tăng lên, hiện ở mức trên dưới 9%/năm, làm cho tốc độ tăng số dư huy động cao hơn tốc độ tăng số dư cho vay, lượng tiền mặt từ lưu thông vào ngân hàng tăng cao hơn từ ngân hàng ra lưu thông.

Thứ hai, tốc độ tăng 4% của giá tiêu dùng trong 6 tháng đầu năm không phải là thấp, thậm chí còn thuộc loại khá cao. Năm 2004, giá tiêu dùng tăng 9,5%, năm 2005 tăng 8,4%, 6 tháng đầu năm tăng 4%, tức là tháng 6.2006 so với tháng 12.2003, giá tiêu dùng đã tăng tới trên 23,4%.

Nếu so với tốc độ tăng giá tiêu dùng của những nước có tỷ lệ tiêu dùng so với GDP rất lớn như Mỹ (lên đến trên 80%), thì tốc độ tăng giá tiêu dùng của nước ta thuộc loại rất cao. Cả năm, giá tiêu dùng của Mỹ chỉ tăng trên dưới 2,5%; ấy thế mà Mỹ đã tăng lãi suất đồng USD liên tục tới 16 lần liền, hiện đã ở mức 5% và theo dự đoán của nhiều chuyên gia còn có thể tăng lên nữa vào đầu tháng 7 tới để chống lạm phát.

Thứ ba, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đề ra là 8%, qua 6 tháng mới đạt khoảng 7,6%. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm, vốn đầu tư còn phải được đưa ra nhiều hơn nữa. Khi lượng vốn đầu tư tăng lên sẽ làm cho lượng tiền đưa ra lưu thông tăng mạnh, dẫn đến kết quả là lạm phát sẽ gia tăng trong những tháng tới.

Thứ tư, giá xăng dầu trên thế giới vẫn ở mức cao: giá dầu thô vẫn ở mức gần 70 USD/ thùng. So với cùng kỳ năm trước, giá nhập khẩu một số mặt hàng tăng, như xăng dầu tăng 31,8%, phân bón tăng 9,9%, giấy tăng 9,2%, bông 8,7%, chất dẻo tăng 0,6%... Giá xăng dầu tăng trong thời gian qua sẽ tiếp tục chuyển vào các loại hàng hóa, dịch vụ khác tăng theo.

Thứ năm, giữa 2 nhóm hàng hóa, dịch vụ lớn thì nhóm hàng phi lương thực - thực phẩm đang có xu hướng tăng cao hơn nhóm hàng lương thực - thực phẩm; giá ở khu vực nông thôn tăng thấp hơn khu vực thành thị. Điều đó chứng tỏ nông dân, nông thôn tiếp tục bị thiệt thòi. Sự thiệt thòi thể hiện trên 3 mặt. Một mặt sản xuất mấy năm nay chưa qua thiệt hại này đã đến thiệt hại khác: cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc, rét hại, nắng hạn, bão lũ, lở đất... Mặt khác, giá đầu vào gia tăng, nhất là thủy lợi phí, xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu...; trong khi giá đầu ra lại tăng chậm lại.

Ngọc Minh

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn, ngày 26/6/2006