VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Tổng doanh thu tại các doanh nghiệp Trung ương đạt 992,5 nghìn tỷ đồng

21/07/2022 - 206 Lượt xem

 

(ĐCSVN) – 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 992,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 117,8 nghìn tỷ đồng, tăng 27,42…
 
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Chiều 20/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Thường trực Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết, Chương trình công tác năm; chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, đơn vị; quan tâm chăm lo Tết cho người lao động; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối với nhiều hoạt động thiết thực.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương được thực hiện bài bản, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; tích cực thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và kiện toàn, bổ sung cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy trực thuộc; kịp thời cho ý kiến về việc kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và theo quy định phân cấp quản lý cán bộ. Chuẩn bị rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối, chỉ đạo và phê duyệt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên về chất lượng, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; xem xét, xử lý và giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc, thẩm quyền...

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tiếp thu và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp phù hợp. Theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 992,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 117,8 nghìn tỷ đồng, tăng 27,42%; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 147,3 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối; chậm kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; số lượng các cuộc kiểm tra chuyên đề với đảng viên, giám sát chuyên đề với tổ chức đảng, đảng viên giảm so với cùng kỳ năm 2021; 4 đơn vị trong Khối kinh doanh thua lỗ…

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai có chất lượng và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối và đơn vị; tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp và các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh...

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đảng bộ trong Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 68/NQ-CP về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội; triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2022 mức cao nhất.

Cùng với việc tập trung phát triển khoa học công nghệ; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Đề án, đề xuất phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lớn, đã có vốn đầu tư; chủ động đề xuất để khắc phục, xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả, chậm tiến độ; lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng và các đơn vị trong Khối thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia…

Xây dựng các doanh nghiệp Trung ương vững mạnh toàn diện

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức học tập, quán triệt xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, nhất là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hình ảnh tại Hội nghị. 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành kế hoạch thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự chuyển giao, kế thừa chặt chẽ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm, đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang trong xử lý các vụ việc nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022 - 2023 gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh; sử dụng có hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, cùng cả nước khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi tăng trưởng, bảo đảm ổn định vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu Đảng ủy Khối cần tiếp tục thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiên phong thực hiện chuyển đổi số, góp phần phát triển chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số; bảo đảm thu nhập, việc làm cho người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Với những thành tích đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và bề dày thành tích trong nhiều năm qua, đồng chí Trần Tuấn Anh tin tưởng rằng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, những đột phá mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty, các ngân hàng lớn để phục hồi và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, cùng với cả nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tạo chuyển biến có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.


Theo báo dangcongsan.vn