VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

18/05/2022 - 72 Lượt xem

 

Quang cảnh buổi họp.

Ngày 17/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đã làm việc với 17 bộ, cơ quan Trung ương.

 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 được giao cho các bộ, cơ quan Trung ương thuộc diện kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 3 hơn 12 nghìn tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã phân bổ, giao chi tiết từng nhiệm vụ, dự án gần 10.800 tỷ đồng.

Ước giải ngân 5 tháng của các bộ, cơ quan Trung ương tính đến ngày 31/5 khoảng 464 tỷ đồng, đạt 3,86% kế hoạch năm 2022, thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 20,27%, trong đó 13 đơn vị dự kiến giải ngân rất thấp dưới 10%.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm -0

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Người đứng đầu các bộ, cơ quan phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022, có sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện báo cáo về giải ngân vốn đầu tư công phù hợp tình hình, đặc điểm của các bộ, cơ quan Trung ương thuộc diện kiểm tra, đôn đốc của Tổ công tác số 3, lưu ý những dự án chậm tiến độ, dự án có quy mô lớn, nhưng chậm bố trí vốn thực hiện.

Các đơn vị rà soát kỹ tất cả các khâu, từ chuẩn bị dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng đến triển khai thi công, đôn đốc tiến độ…; kiên quyết khắc phục tình trạng khi đưa vào danh mục đầu tư dự án chưa hoàn thiện thủ tục; thực hiện dứt điểm giải phóng mặt bằng trước khi triển khai dự án; rà soát, kiện toàn năng lực các ban quản lý dự án;…

Ngoài những khó khăn khách quan như giá nguyên nhiên liệu, vật liệu tăng cao đột biến, chậm giải phóng mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành phân tích rõ, cụ thể những khâu còn vướng mắc, nguyên nhân chủ quan thuộc về trách nhiệm của các đơn vị.

Theo Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, nguyên nhân chậm giải ngân các dự án thuộc Bộ quản lý là do chất lượng chuẩn bị hồ sơ dự án chưa kỹ lưỡng nên gặp vướng mắc khi triển khai. Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan nêu thực tế, nhiều dự án vốn ODA bị chậm do quy trình, thủ tục phức tạp, nhất là trong trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung nội dung dự án.

Thứ trưởng Xây dựng Bùi Hồng Minh cho rằng, cơ cấu tổ chức bộ máy trong lĩnh vực này, từ tư vấn, quản lý dự án có nhiều xáo trộn. Khi triển khai thực hiện, sự phối hợp trong nội bộ và giữa các bộ, ngành chưa được nhịp nhàng, thông suốt. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho rằng, việc giao vốn ngân sách Nhà nước muộn cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương cũng đánh giá, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, rất cần sự phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, nguyên vật liệu.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các bộ, cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư công, đất đai, xây dựng và pháp luật có liên quan theo hướng phân cấp, đơn giản hóa thủ tục về đầu tư, giải ngân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 

Theo baonhandan.vn