VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Báo cáo thực hiện Nghị quyết 01 và kinh tế - xã hội tháng đầu năm

18/01/2021 - 59 Lượt xem

 

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2021.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương báo cáo tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng thời, gửi kèm chương trình, kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai Nghị quyết 01.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách; các địa phương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương mình trong tháng 1/2021, trong đó đề nghị làm rõ kết quả triển khai nhiệm vụ trong tháng, nhất là các nhiệm vụ liên quan tới công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2021; đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp cần thực hiện trong quý I (nếu có) nhằm mục tiêu triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 ngay từ những tháng đầu năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương gửi báo cáo chậm nhất trong ngày 20/1 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2021.

 

Theo baodauthau.vn