VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

EVFTA: Nhiều hàng hóa thế mạnh của Việt Nam được hưởng hạn ngạch thuế quan

26/02/2020 - 29 Lượt xem

Nội dung cam kết này được quy định tại phần B - Hạn ngạch thuế quan, Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA, bao gồm các nguyên tắc chính, cam kết cụ thể theo từng mặt hàng kèm theo các quy định, yêu cầu tương ứng để được cấp hạn ngạch thuế quan.

EU sẽ quản lý hạn ngạch thuế quan theo luật của EU, với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại giữa các bên theo hướng tận dụng tối đa lượng hạn ngạch thuế quan.

Danh mục mặt hàng được hưởng hạn ngạch thuế quan và các cam kết cụ thể như: trứng và lòng đỏ trứng gà, được hưởng mức hạn ngạch là 500 tấn; tỏi là 400 tấn; đường đặc biệt là 400 tấn; ethano là 1.000 tấn; cá ngừ là 11.500 tấn; một số loại gạo được áp hạn ngạch là 30.000 tấn; ngô ngọt là 5.000 tấn…

Các mặt hàng có xuất xứ được nhập khẩu vào EU nằm trong lượng hạn ngạch nêu trên sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Đối với lượng ngoài hạn ngạch nêu trên, thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng theo các mức trong biểu cam kết của EU quy định tại Tiểu Phụ lục 2A1 của Hiệp định EVFTA.

Việt Nam vẫn duy trì việc áp dụng hạn ngạch thuế quan theo cam kết WTO đối với lượng hạn ngạch, phương thức quản lý và các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc phân bổ hạn ngạch thuế quan.

Thuế suất trong hạn ngạch đối với các mặt hàng được nhập khẩu từ EU sẽ được xóa bỏ dần đều trong 11 năm kể từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Về cơ bản, cắt giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định EVFTA được chia thành các nhóm sau: Nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay; nhóm xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình; nhóm áp dụng hạn ngạch thuế quan và nhóm hàng hóa không cam kết.

Nhóm áp dụng hạn ngạch thuế quan, thuế nhập khẩu chỉ được xóa bỏ hoặc cắt giảm đối với một khối lượng hàng hóa nhất định (lượng hàng hóa trong hạn ngạch). Với khối lượng nhập khẩu vượt quá lượng hạn ngạch trong biểu cam kết, mức thuế nhập khẩu áp dụng sẽ cao hơn, hoặc không được hưởng ưu đãi./.

Nguồn: Thời báo Tài chính

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-02-19/evfta-nhieu-hang-hoa-the-manh-cua-viet-nam-duoc-huong-han-ngach-thue-quan-82727.aspx