VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tổng hợp

Tháng 3/2023, thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 106.500 tỷ đồng

06/04/2023 - 24 Lượt xem

 

(BĐT) - Tổng cục Thuế vừa thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 3 và quý I/2023. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 3/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 106.500 tỷ đồng, đạt 7,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 82,5% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 5.500 tỷ đồng, bằng 13,1% so với dự toán, bằng 69,1% so với cùng kỳ năm 2022; thu nội địa ước đạt 101.000 tỷ đồng, bằng 7,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 83,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế quý I/2023, tổng thu NSNN do cơ quan thuế quản lý ước đạt 426.922 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 411.418 tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thuế cho biết, trong quý I/2023, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 28%); 8/20 khoản thu đạt dưới mức 28%. Bên cạnh đó, có 11/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; 9/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022.

Về địa phương, 28/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 28%); 14/63 địa phương đảm bảo tiến độ thu (25 - 28%); 21/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 25%).

Về công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tính đến tháng 3/2023, toàn ngành thuế đã thực hiện được 4.709 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 5,88% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 66.563 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 73,55% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.844 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.595 tỷ đồng, bằng 59,4% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Về công tác quản lý nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, tổng số tiền thu nợ thuế của toàn ngành trong tháng 3/2023 ước đạt 1.840 tỷ đồng. Lũy kế tính đến cuối quý I ước thu được 10.153 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế ước tính đến cuối quý I/2023 là 145.674 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng 2; tăng 12% so với cùng kỳ năm 2022. Thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối quý I/2023 ước đạt 36.584 tỷ đồng.

 

Nguồn baodauthau.vn