VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tổng hợp

Hà Nội, TP.HCM và các thành phố trực thuộc Trung ương đang có tình hình thu ngân sách ra sao trong 2 tháng đầu năm?

08/03/2023 - 28 Lượt xem

 

Hà Nội, TP.HCM và các thành phố trực thuộc Trung ương đang có tình hình thu ngân sách ra sao trong 2 tháng đầu năm?

Trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng là địa phương duy nhất ghi nhận số thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ. Cũng trong giai đoạn này, thu ngân sách Nhà nước của Hà Nội cao hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hà Nội

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 2 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 107,1 nghìn tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán pháp lệnh năm và tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nội địa 103,1 nghìn tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán và tăng 62,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 13,3% và bằng 75,6% cùng kỳ; thu từ dầu thô 0,4 nghìn tỷ đồng, đạt 19,3%.

Xét theo một số lĩnh vực thu chủ yếu, trong 2 tháng đầu năm 2023, thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 22,4 nghìn tỷ đồng, đạt 30,2% và tăng 25,7%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 21,1 nghìn tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 6,9 nghìn tỷ đồng, tăng 50,2%; thuế thu nhập cá nhân 8,5 nghìn tỷ đồng, giảm 7,3%; thu phí và lệ phí 2,9 nghìn tỷ đồng, giảm 12,7%; thu tiền sử dụng đất 1,1 nghìn tỷ đồng, giảm 73,3%; thu lệ phí trước bạ 1,1 nghìn tỷ đồng, giảm 17%.

TP.HCM

Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 93.151 tỷ đồng, đạt 19,8% dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 67.156 tỷ đồng, chiếm 72,1% tổng thu cân đối và tăng 4,6% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 6.688 tỷ đồng, tăng 17,1%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 24.192 tỷ đồng, tăng 37,7%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 17.198 tỷ đồng, tăng 17,3%. Thu dầu thô ước thực hiện 4.621 tỷ đồng, tăng 46,5%. Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 21.374 tỷ đồng, tăng 3,8%.

Hà Nội, TP.HCM và các thành phố trực thuộc Trung ương đang có tình hình thu ngân sách ra sao trong 2 tháng đầu năm? - Ảnh 1.

 

Nguồn: Cục Thống kê các địa phương

Hải Phòng

Dữ liệu mới nhất về tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê Hải Phòng chỉ ra rằng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tháng 2/2023 ước đạt 8.878 tỷ đồng, tăng 17,2% so với tháng trước và tăng 31,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 3.122,2 tỷ, bằng 93,6% so với tháng trước và tăng 47,9% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.475,4 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước và bằng 96,4% so với cùng kỳ năm trước.

Ước 2 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 16.455,4 tỷ đồng, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 14,1% Dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đạt 6.459,5 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 15,2% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 8.711,3 tỷ đồng, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 12,5% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố.

Đà Nẵng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/02/2023 đạt 3.349 tỷ đồng, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 844 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 2.505 tỷ đồng. Trong tổng thu ngân sách nhà nước, hoạt động thu nội địa tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, một số nguồn thu giảm sâu như: khoản thu về nhà đất; thu từ các khu vực doanh nghiệp; thu từ thuế bảo vệ môi trường...

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023 thu nội địa đạt 2.619 tỷ đồng, bằng 74,8% so với năm trước. Do nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm sút, nguồn cung bị gián đoạn... đã ảnh hưởng không nhỏ tới khoản thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Kết quả, số liệu sơ bộ 2 tháng đầu năm chỉ đạt 406,6 tỷ đồng, giảm 52,3% so với cùng kỳ (tương ứng giảm gần 446 tỷ đồng); riêng các khoản thu khác đạt 323 tỷ đồng, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2022 và chủ yếu tập trung ở khoản tạm thu ngân sách.

Cần Thơ

Cục Thống kê Cần Thơ cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế thực hiện đến ngày 20/2/2023 đạt 2.348,23 tỷ đồng, bằng 14,58% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 12,36% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 1.602,86 tỷ đồng, bằng 14,89% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 20,32% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 293,14 tỷ đồng, đạt 19,41% dự toán, tăng 5,64% so với cùng kỳ; thu từ khu vực ngoài nhà nước đạt 382,42 tỷ đồng, đạt 17,66% dự toán, tăng 25,11% so với cùng kỳ; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 167,48 tỷ đồng, đạt 14,89% dự toán, tăng 40,94% so với cùng kỳ.

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 34,63 tỷ đồng, bằng 12,50% so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 28,98% so với cùng kỳ.

 

Nguồn cafef.vn