Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nửa cuối tháng 5/2022 đạt 17,16 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng 1,63 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối tháng 5/2022 tăng so với nửa đầu tháng 5/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 349 triệu USD, tương ứng tăng 10,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 267 triệu USD, tương ứng tăng 14,3%; kim loại thường khác tăng 167 triệu USD, tương ứng tăng 42,3%; hóa chất tăng 134 triệu USD, tương ứng tăng 34,6%...

Tổng trị giá nhập khẩu của cả nước 5 tháng đạt 152,86 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 20,26 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

 

Theo baodautu.vn