VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

[Infographic] Một số chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế của ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025

21/04/2022 - 221 Lượt xem

 

Theo baodautu.vn