VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Tiếp tục đôn đốc thực hiện Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội

05/04/2022 - 169 Lượt xem

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội.
 
 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện 290/CĐ-CP đôn đốc các bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội.

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, các bộ ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP. Tuy nhiên tiến độ thực hiện nhiều nhiệm vụ đến nay còn chậm, nhất là việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp đề ra tại Chương trình.

Chính vì vậy, để bảo đảm phát huy ngay hiệu quả của Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao để trình cấp có thẩm quyền chậm nhất trước ngày 10/4/2022.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, dự án và phương án bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 75/TB-VPCP ngày 17/3/2022, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn vốn đầu tư công của Chương trình trong năm 2022-2023, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 1971/VPCP-KTTH ngày 30/3/2022, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, mức lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.

Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương sửa đổi Thông tư số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Còn Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai việc trang bị máy tính bảng theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em” từ nguồn Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng Dự thảo Nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2022.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội, cũng khi triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, cuối tháng 1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Tiếp sau đó, vào ngày 12/2/2022, có Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/2/2022. Gần đây nhất, ngày 16/3/2022 lại có Công điện số 252/CĐ-TTg. Tất cả đều với yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để thúc đẩy nền kinh tế phục hồi nhanh và hiệu quả.

 

Theo baodautu.vn