VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Cách mạng công nghiệp 4.0

Đã có 263.182 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

23/12/2021 - 159 Lượt xem

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: TCT)

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, sau 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử, đã có 263.182 doanh nghiệp đăng ký sử dụng, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đã có trên 263 nghìn doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử

Ngay sau lễ kích hoạt bấm nút triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử 1 tháng trước (ngày 21/11), Tổng cục Thuế đã thường xuyên tổ chức họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện triển khai hóa đơn điện tử, trao đổi, thảo luận và xử lý các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai; tổ chức các cuộc Hội nghị trực tuyến tại Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế với các Cục Thuế (triển khai giai đoạn 1) và 20 tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử cùng 57 tổ chức cung cấp giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử.

Theo thống kê, Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế và 6 Cục Thuế đã tiếp nhận và xử lý thành công 9.748 lượt yêu cầu hỗ trợ qua các kênh hotline, email, web, Kênh 479 hỗ trợ người nộp thuế, Chatbot, Zalo, … 

Tổng cục Thuế cũng đã xây dựng hệ thống hỏi đáp tự động về hóa đơn điện tử dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình triển khai, áp dụng.    

Đã có 263.182 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử -0

Tiến độ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 địa phương tính tới 9 giờ ngày 21/12/2021. (Nguồn: TCT)

Với tinh thần và quyết tâm cao độ triển khai hóa đơn điện tử nên tính đến 9 giờ ngày 21/12/2021 (1 tháng sau ngày 21/11/2021), số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 263.182 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của 6 tỉnh, thành phố đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong đó: Cục Thuế Quảng Ninh có tỷ trọng số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt cao nhất, đạt 98% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử; Cục Thuế Hà Nội với số lượng người nộp thuế đông trong cả nước, nhưng tỷ lệ số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cũng đạt 90% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh đáp ứng sử dụng hóa đơn điện tử…

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến 16 giờ ngày 20/12/2021, tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 Cục Thuế là: 1.707.871, trong đó, đã cấp mã: 1.702.069, không đủ điều kiện cấp mã: 5.802.

Số hóa đơn không mã gửi đầy đủ nội dung tính đến 16 giờ ngày 20/12/2021 của 6 Cục Thuế là: 77.820 hóa đơn.

Đã có 263.182 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử -0

 Lễ nhấn nút triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử ngày 21/11. (Ảnh: TCT)

Ngày 21/11/2021, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử. Theo đó, để bảo đảm tiến độ, từ ngày 01/7/2022, hóa đơn điện tử sẽ được triển khai trong toàn quốc, Ban Cán sự Bộ Tài chính đã ra nghị quyết về lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn. Cụ thể:

Giai đoạn 1: từ tháng 11/2011, áp dụng với 6 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. 6 địa phương này có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70% so toàn quốc.

Giai đoạn 2: sẽ triển khai từ tháng 4 năm 2022 với 57 địa phương còn lại. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đặt mục tiêu đến hết 31/12/2021, 6 địa phương triển khai giai đoạn 1 phải hoàn thành tối thiểu 70% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Mở rộng kết nối với các tổ chức trung gian để triển khai hóa đơn điện tử trong toàn quốc

Để chuẩn bị triển khai cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử, trong đó, trọng tâm là rà soát các ý kiến, nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 để nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Cơ quan thuế các cấp cũng mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử đến tất cả người nộp thuế trên toàn quốc. Đặc biệt đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan Thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử; xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền,...) bảo đảm việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế còn lại trong tháng 4/2022 và bảo đảm việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế từ ngày 1/7/2022 trên toàn quốc.

Cơ quan thuế mở rộng kết nối với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (gồm tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu và tổ chức cung cấp giải pháp): Thông báo, tổ chức các đợt tiếp nhận, đánh giá hồ sơ, kiểm tra, kết nối và kết hợp với các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu đáp ứng và tổ chức cung cấp giải pháp đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC; Kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, phối hợp với 125 doanh nghiệp lớn (xăng dầu, bảo hiểm,...) để thực hiện kiểm tra, kết nối giữa hệ thống giải pháp hóa đơn của doanh nghiệp và hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế.

Với các giải pháp đó, ngành thuế tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Theo Baonhandan.vn