VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Số liệu thống kê

Giải ngân vốn đầu tư công hai tháng đầu năm đạt 9%

09/03/2021 - 14 Lượt xem

 

Tổng cục Thống kê cho biết, giải ngân vốn đầu tư công hai tháng đầu năm 2021 đạt 9% kế hoạch, là mức cao nhất so cùng kỳ 5 năm gần đây.

Cụ thể, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 40,9 nghìn tỷ đồng, bằng 9% kế hoạch năm và tăng 10,6% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 bằng 7,2% kế hoạch năm và tăng 17,9%). Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 7,2% kế hoạch năm và tăng 13,6%. Các bộ có tỷ lệ giải ngân cao gồm: Bộ Xây dựng đạt 10,2% kế hoạch năm, Bộ Y tế đạt 9,4%, Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 9,1%. Vốn địa phương quản lý đạt 35,3 nghìn tỷ đồng, bằng 9,4% kế hoạch năm và tăng 10,1% so cùng kỳ. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân cao là: Bắc Ninh đạt 15,8% kế hoạch, Đà Nẵng đạt 13,1%, Nghệ An đạt 12,9%...

 

Theo baonhandan.com.vn