VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Báo cáo của chính phủ

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019

29/07/2019 - 373 Lượt xem

 

Báo cáo 300/BC-CP

 

Nguồn: Chinhphu.vn