VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Báo cáo của chính phủ

Về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

11/07/2019 - 80 Lượt xem

Về công tác chỉ đạo chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
 

 

Báo cáo 289/CP-QHĐP

 

Nguồn: Chinhphu.vn