VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Báo cáo của chính phủ

Báo cáo của Chính phủ năm 2019

31/05/2019 - 136 Lượt xem

Về tình hình, kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Báo cáo 101/BC-HĐTV 

 

Nguồn: Chinhphu.vn